TS Online

Ts Mobile - Hệ thống thú cưỡi

8/21/2019 12:02:46 PM

Hệ Thống Thú Cưỡi

Cũng như các thể loại game MMO khác, game Ts Mobile cũng có hệ thống thú cưỡi. Mặt khác, TsOnline còn sở hữu 1 hệ thống thú cưỡi đa dạng, không chỉ ngựa đủ loại từ các vùng khác nhau, còn có những chú ngựa trong truyền thuyết do các danh tướng thời Tam Quốc sở hữu, như là : Xích Thố Mã – Do Lữ Bố , Quan Vũ từng dùng. Đích Lô Mã – Từng cứu Lưu Bị, hoặc bạn có thể sở hữu ngay 1 chú cọp oai dũng khi hoàn thành các nhiệm vụ đạt điểm cao, hay 1 con hồ ly 9 đuôi trong truyền thuyết, v…v

Ngoài chức năng là thú cỡi thông thường, các thú cỡi khi thăng cấp thú cưỡi sẽ tăng cấp độ di chuyển của mình và còn hổ trợ tăng điểm trạng thái cho người chơi . Thú cỡi có cấp tối đa là 10, và mỗi cấp sẽ có giới hạn tăng điểm trạng thái khác nhau cho nhân vật.

Để nâng cấp thú cỡi, đầu tiên bạn vào

Chọn Ngựa
Chọn Bồi Dưỡng

Khi thay đổi hình dạng thú cưỡi khác bạn sẽ không cần phải tăng lại số điểm này.

Tổng số lượng các loại đơn tăng cấp và bồi dưỡng cần để tăng cho thú cưỡi

  Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 Cấp 7 Cấp 8 Cấp 9 Cấp 10 Tổng
Atk 7 11 18 35 58 183 299 615 1225 1832 4283
Int 5 15 21 30 54 186 313 592 1220 1846 4282
Def 6 14 20 34 72 176 310 620 1219 1812 4283
Hp 7 12 21 32 57 180 300 587 1212 1796 4204
Sp 5 16 18 32 65 175 315 605 1198 1812 4241
Tăng Cấp   10 20 30 50 100 150 200 250 250 1060
Đồng   1000 2000 5000 10000 50000 100000 500000 1000000 5000000 6668000

Tổng điểm nhận được ở các cấp sau khi bồi dưỡng.

  Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 Cấp 7 Cấp 8 Cấp 9 Cấp 10
Atk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Int 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Def 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hp 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Sp 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Tốc Độ 20 30 40 50 60 60 60 65 65 70


Các loại kỵ đơn bồi dưỡng và tăng cấp có thể tìm được bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ , thành tựu , v...v

Hình ảnh các loại kỵ đơn và tên gọi

Hình Ảnh
Tên Kỵ Đơn
Công Kỵ Đơn
Trí Kỵ Đơn
HP Kỵ Đơn
Phòng Kỵ Đơn
SP Kỵ Đơn
Tăng Cấp Kỵ Đơn

(continue...)

Bài viết liên quan