TS Online

Lò Rèn

8/27/2019 11:53:38 AM

Hợp - Luyện - Khảm - Chú

Tương tự các thể loại game MMO khác, Ts Mobile cũng sở hữu một hệ thống Lò Rèn đồ sộ . Bao gồm Hợp, Luyện, Khảm, Chú .

Để kích hoạt hê thống Lò Rèn, bạn phải đạt cấp 15 trở lên.

Để vào Lò Rèn :

Bạn nhấn vào nút công cụ ở góc phải màn hình

Chọn Lò Rèn


Giao diện lò rèn

Hợp: Dùng để hợp các vật phẩm với nhau để tạo ra một vật phẩm mới

Ví dụ:

 • Lông Hỏa 1 + Lông Hỏa 1 + Lông Hỏa 1 = Lông Hỏa 2
 • Lông Hỏa 1 + Lông Thủy 1 + Lông Địa 1 = Lông hệ ngẫu nhiên 2
 • Khoáng Thạch + Khoáng Thạch + Khoáng Thạch = Vũ Khí , Khoáng Khác, Trang Bị
 • Giấy + Giấy + Giấy = Giấy Khác, Bùa, Sách
 • Thức Ăn + Thức Ăn + Thức Ăn = Thức Ăn

Khảm: Bao gồm Khảm Đá và Khả Ngọc

 • Khảm Đá:

  • Nâng cấp các chỉ số cho trang bị ( Int,Atk,Def,Agi,Hp,Crit).
  • Có 15 cấp khi khảm đá.
  • Từ cấp 1 - 6 khi khảm thất bại sẽ không bị rớt cấp. Từ cấp 7 đến cấp 15 nếu khảm đá thất bại sẽ trở về 1 cấp.
  • Dùng Đá may mắn hoặc phù hổ trợ sẽ không bị rớt cấp khi khảm thất bại

Các loại phù và đá dùng trong khảm đá

Hình
Tên
Chức Năng

Công Linh Thạch
Công Thạch May Mắn

Tăng Atk khi khảm vào trang bị
Tăng Atk khi khảm vào trang bị, không rớt cấp khi khảm thất bại

Trí Linh Thạch
Trí Thạch May Mắn

Tăng Int khi khảm vào trang bị
Tăng Int khi khảm vào trang bị, không rớt cấp khi khảm thất bại

Thể Linh Thạch
Thể Thạch May Mắn

Tăng HP khi khảm vào trang bị
Tăng HP khi khảm vào trang bị, không rớt cấp khi khảm thất bại

Nhanh Nhẹn Linh Thạch
Nhanh Nhẹn Thạch May Mắn

Tăng Agi khi khảm vào trang bị
Tăng Agi khi khảm vào trang bị, không rớt cấp khi khảm thất bại

Phòng Linh Thạch
Phòng Thạch May Mắn

Tăng Def khi khảm vào trang bị
Tăng Def khi khảm vào trang bị, không rớt cấp khi khảm thất bại

Năng Lượng Linh Thạch
Năng Lược Thạch May Mắn

Tăng SP khi khảm vào trang bị
Tăng SP khi khảm vào trang bị, không rớt cấp khi khảm thất bại

Bạo Linh Thạch
Bạo Thạch May Mắn

Tăng tỷ lệ bạo kích khi khảm vào trang bị
Tăng tỷ lệ bạo kích khi khảm vào trang bị, không rớt cấp khi khảm thất bại

Bùa Thiên Thần 0
Bùa Thiên Thần 5
Bùa Thiên Thần 12

Tăng 30% tỷ lệ thành công khi khảm đá, chỉ sử dụng khi trang bị chưa khảm
Tăng 100% tỷ lệ thành công giới hạn với trang bị khảm dưới cấp 9
Tăng 80% tỷ lệ thành công giới hạn với trang bị khảm dưới cấp 12

Thiên Cơ Phù
Chân Thiên Cơ Phù

Tăng 10% tỷ lệ thành công khi khảm
Tăng 10% tỷ lệ thành công khi khảm,không giảm cấp khi thất bại

Chân Thiên Thần Phù

Tăng 100% tỷ lệ thành công giới hạn với trang bị khảm dưới 14

Thiên Sư Phù
Chân Thiên Sư Phù

Tăng 20% tỷ lệ thành công khi khảm
Tăng 20% tỷ lệ thành công khi khảm, không giảm cấp khi thất bại

Thần Hựu Phù

Tăng 20% tỷ lệ thành công, giới hạn với trang bị khảm dưới cấp 10

Chân Thiên Hựu Phù

Tăng 20% tỷ lệ thành công,không giảm cấp khi thất bại, giới hạn với trang bị khảm dưới cấp 10

Ngọc Thánh Khiết

Tăng tới cấp 3 trang bị đã khảm

Đá Thánh Khiết

Tăng tới cấp 5 trang bị đã khảm

Thủy Tinh Kỳ Phúc

Tăng tới cấp 7 trang bị đã khảm

Tinh Linh Kỳ Đảo

Tăng tới cấp 10 trang bị đã khảm

Thiên Thần Chúc Phúc

Tăng tới cấp 12 trang bị đã khảm

Phật Tổ Ban Phước

Tăng tới cấp 15 trang bị đã khảm

 • Khảm Ngọc: Nâng các chỉ số kháng cho trang bị khi dùng các ngọc trân châu để khảm vào đồ, bao gồm các loại kháng: Kháng Hôn Mê, Kháng Độc, Kháng Hỗn Loạn, Kháng Băng Phong, Kháng Huyền Kích, Kháng Tuyền Phong, Kháng Cây Tinh
Hình
Tên

Kháng Hôn Mê

Kháng Cây Tinh

Kháng Băng Phong

Kháng Tuyền Phong

Kháng Huyền Kích

Kháng Bỏ Độc

Kháng Hỗn Loạn

Luyện: Để gắn các lông thuộc tính hổ trợ cho nhân vật hoặc tướng mang trang bị đó.

Ví dụ:

 • Sử dụng lông hỏa + 10 luyện vào trang bị có chỉ số atk là 50 thì khi nhân vật hệ Hỏa mang trang bị đó sẽ được tăng thêm atk là 60, còn khác hệ chỉ là 50
 • Sử dụng băng tâm để luyện thì trang bị sẽ không phân biệt hệ của nhân vật sử dụng.


Giao diện lò rèn 2

Chú Bùa: Dùng để chú các đặc thù đặc biệt

Hủy Bỏ: Dùng để gỡ bỏ khảm đá và khảm ngọc

Tiến Hóa: Dùng để nâng cấp đồ thời trang hoặc trang bị cho thú cưỡi

Bài viết liên quan