TS Online

Hướng dẫn Combo - Hợp kích giữa tướng và nhân vật

9/13/2019 10:18:01 PM

Đối với TS Online Mobile thì Hợp Kích - Combo là một điều vô cùng quan trọng trong việc luyện công train quái, tìm nguyên liệu hay PK.

 • Khái Niệm: Hợp Kích - Combo là việc tướng và nhân vật cùng lúc xuất kỹ năng của mình. Đối với PT thì nó sẽ gồm: Tướng và nhân vật của mỗi cá nhân cùng ra skill và đặc biệt nhất là tất cả tướng và nhân vật có trong pt cùng xuất chiêu.

 • Lợi ích: Khi ra đòn Hợp Kích - Combo thì sẽ có lượng sát thương cao hơn, đòn Hợp Kích - Combo sẽ giúp người chơi nhận được nhiều điểm kinh nghiệm hơn, tỷ lệ rớt đồ sẽ cao hơn.

Điều kiện để có thể ra đòn Hợp Kích - Combo

 • Tướng và nhân vật phải có điểm Agi bằng nhau hoặc chêch lệch càng ít càng tốt, chênh nhau 10 điểm là tối đa xuất hiện Hợp Kích - Combo. Với PT thì Hợp Kích - Combo để xảy ra thì cũng vậy, tất cả thành viên, tất cả tướng phải có Agi tương đương nhau.

 • Hợp kích - combo kỹ năng thì Tướng và Nhân vật sử dụng skill có khả năng hợp công

 • Level trung bình của nhân vật và tướng so với quái càng cao càng tốt.

  • Level trung bình = (lvl tướng + lvl nhân vật)/2

  • Chênh lệch giữa level trung bình của nhân vật và tướng với quái càng cao thì tỷ lệ combo càng lớn (>=25lvl thì gần như ra 100%), chênh lệch càng ít thì tỷ lệ ra combo càng thấp.

Mẹo điều chỉnh Agi của tướng và nhân vật có Agi về bằng nhau. Nhân vật ban đầu của bạn sẽ có Agi thấp, trong khi tướng cho để train như Thái Văn Cơ hay Bào Xuất sẽ có Agi cao vượt trội vậy nên sẽ có những mẹo sau để điều chỉnh Agi.

 • Điều chỉnh Agi của nhân vật:

  • Mỗi lần lên cấp nhân vật sẽ có 2 điểm stat, các bạn có thể dùng nó để tăng vào Agi, tuy nhiên nó khá là phí phạm.

  • Mặc Item "+" hoặc "-" Agi: Ban đầu thì do nhân vật thấp Agi hơn nên các bạn lựa chọn vật phẩm + Agi cho nhân vật. Sau này nếu chỉ số Agi nhân vật cao hơn tướng có thể dùng items - Agi

 • Điều chỉnh Agi của tướng:

  • Thái Văn Cơ được tặng cho game thủ ban đầu có Agi khá cao nên các bạn sẽ phải dùng items - Agi cho tướng này. Bởi vì level ban đầu quá thấp không mặc được đồ nên các bạn hãy mua TẠ trong CashShop với giá rất rẻ để đeo cho Thái Văn Cơ. Có 4 loại tạ:

   • 10 cân chì: -10 Agi
   • 20 cân chì: -20 Agi
   • 30 cân chì: -30 Agi
   • 40 cần chì: -40 Agi

Lựa chọn quả tạ sao để nó -Agi của tướng xuống tương đương với nhân vật.

Bài viết liên quan