TS Online

Sự kiện mới

Hướng dẫn29/10/2020

TRUY TÌM MỸ NHÂN

Hướng dẫn29/10/2020

Quà tặng

Hướng dẫn18/06/2020

Quà Tặng DzoVí

Hướng dẫn13/05/2020

TEST

TEST

Hướng dẫn16/04/2020

Máy Bán Trứng

Hướng dẫn23/10/2019

Hướng dẫn Tân Thủ Toàn Tập

Hướng dẫn04/10/2019

Cường hóa Tướng và ảnh hưởng của cường hóa đến Chuyển Sinh

Khi cường hóa tướng lên sao sẽ có những ảnh hưởng đến chỉ số sau khi chuyển sinh.

Hướng dẫn03/10/2019

[VIDEO] Hướng dẫn mở bản đồ Quan Trung và đến thành Trường An

Bản đồ mới sẽ có nhiều bãi train hơn cho quý đại hiệp.

Hướng dẫn02/10/2019

Hướng dẫn Liên kết tài khoản GUEST vào Dzo ID

Cách liên kết tài khoản GUEST vao tài khoản Dzo ID.

Hướng dẫn29/09/2019

[Video] Hướng dẫn nạp tiền trực tiếp và mua gói vàng ingame với người dùng APK

Để nạp tiền trực tiếp vào game hay mua các gói vàng trực tiếp khi bạn dùng APK file làm theo hướng dẫn.