TS Online Mobile - Ts Mobile - Hệ thống nhân vật

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

21/08/2019 10:39 AM Giới thiệu
Ts Mobile - Hệ thống nhân vật

Ts Mobile nhân vật được chia làm 4 hệ. Phong,Thủy,Hỏa,Địa các hệ sẽ khắc chế lẫn nhau theo bảng.
Chú Thích :

: Bị khắc. Sẽ bị giảm sát thương khi tấn công vào hệ này, hoặc bị giảm phòng thủ khi bị hệ này tấn công ngược lại.
: Khắc chế. Sẽ tăng sát thương khi tấn công vào hệ này, hoặc tăng phòng thủ khi bị hệ này tấn công ngược lại.

: Không học được skill của hệ đó. Không thể học được skill của hệ khắc chế hệ bị khắc, ví dụ Phong không thể học được skill Thủy là hệ khắc với hệ Hỏa.
: Hệ Phong
: Hệ Địa
: Hệ Hỏa
: Hệ Thủy
Trong 1 trận đấu nếu hệ khắc chế chọn chế độ phòng thủ, và khi hệ bị khắc đánh vào thì hệ khắc chế chỉ bị mất 1 HP. Ví dụ khi hệ Thủy chọn phòng thủ, hệ Hỏa đánh vào hệ Thủy thì hệ Thủy chỉ mất 1 HP.

Ngoài 4 hệ cơ bản, trong Ts Mobile còn có hệ Tâm là hệ không bị khắc chế bởi 4 hệ kia. Và các skill của hệ Tâm 4 hệ kia (Phong,Thủy,Hỏa,Địa) có thể tìm học được bằng cách làm nhiệm vụ trong game.

Giới Thiệu Về Hệ Địa
Giới Thiệu Về Hệ Thủy
Giới Thiệu Về Hệ Hỏa
Giới Thiệu Về Hệ Phong
Giới Thiệu Về Hệ Tâm