TS Online Mobile - Giới Thiệu Quang Ám

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

21/01/2021 2:19 PM Giới thiệu
Giới Thiệu Quang Ám

Hàng tỷ năm trước,sức mạnh Quang và sức mạnh Ám là 1 thực thể.Đến thời Bắc Tống dưới sự cai trị thối nát của hôn quân đã làm cho sinh linh oán than.Trộm cướp, chiến tranh khắp nơi, lúc này Tống Giang tụ hợp các anh hùng khắp nơi được mệnh danh là 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc, được phong là 36 Thiên Cương và 72 Địa Sát.

Với mục đích thay mặt những người nông dân nghèo bị quan lại hà hiếp, và diệt bọn quan lại tham ô . Bất kỳ 1 anh hùng nào cũng đều võ nghệ cao cường,giàu lòng vị tha,xả thân vì chính nghĩa.

Nhưng trớ trêu thay không phải anh hùng Lương Sơn nào cũng giử đúng những hành động hiệp nghĩa đó mà đôi lúc có những người trong Lương Sơn cũng xâm nhiễu nhân dân và hành động quá tay.

Sau này khi 108 người Lương Sơn chết đi do tính cách thiện ác mỗi người khác nhau,và sự phân tranh của nhân gian đã làm thực thể sức mạnh Quang Ám bị chia làm 2.

2 sức mạnh này như đại diện giữa lằn ranh Thiện và Ác. Thiện niệm và Ác niệm chỉ khác một chữ, nhưng điều đó lại làm thay đổi vận mệnh của con người trở nên khác biệt giống như Trời và Đất.

Sau khi người mang Thiên Mệnh được Thái Bạch Tinh Quân Tái Sinh thoát thai hóa cốt thì đã sở hữu một sức mạnh vô song. Với những con đường lựa chọn khác nhau, tu Tiên, hành Hiệp, Hiền sĩ hay trở thành Bá Vương thì người mang thiên mệnh cũng không tránh khỏi sức mạnh của Thiện niệm và Ác niệm lôi kéo mình.

Để giúp người mang Thiên Mệnh ngộ ra con đường của mình,Ngọc Đế đã triệu hồi sức mạnh Quang Ám lên Tiên Giới để khơi dậy tiềm năng của người Thiên Mệnh.

Khác biệt với những lần trước,sau lần Trùng Sinh người mang Thiên Mệnh không phải chuyển hóa về cấp thấp. Trong lần Trùng Sinh này người mang Thiên Mệnh sẽ mở rộng hơn cấp sức mạnh của mình lên 400, khi tăng cấp sức mạnh sẽ tự tăng vào các chỉ số của bản thân và đặc biệt khi lĩnh ngộ kỹ năng mới của Trùng Sinh người chơi sẽ đạt cấp cao nhất của kỹ năng đó mà không tốn bất kỳ điểm kỹ năng nào nữa.

Xe ngựa mang theo Võ Tướng cũng sẽ được tăng thêm 2 ô trống,sự phong phú đa dạng của người mang Thiên Mệnh càng đa dạng hơn.

4x4x2 = 32 Hệ - Nghề - Phe đã làm cho người mang Thiên Mệnh phong phú hơn rất nhiều ở thế giới TsOnline M.

Chưa kể với hàng chục cách thay đổi,chiến thuật,và kỹ năng làm cho người Thiên Mệnh không chỉ mạnh hơn ở cá nhân mà khi phối hợp đồng đội cũng mạnh và thiên biến vạn hóa hơn.