TS Online Mobile Web Shop

Đăng nhập

Mã captcha
Đăng Nhập Facebook
Đăng Nhập Google
Đăng Nhập Apple
Đăng Ký mới Quên mật khẩu
Nhận lại link kích hoạt

Với tài khoản DzoID bạn có thể:

  • Tham gia vào các game do Dzogame phát hành
  • Tham gia thảo luận và chia sẽ với cộng đồng Dzogame

Tài khoản nhận

Thông báo

Gói Quà Thưởng
Vật phẩm theo sự kiện Lưu ý: Chỉ mua 1 lần duy nhất trong game hoặc web(sẽ không giải quyết trường hợp lỗi do mua nhiều).
521,000
Mua Ngay
Bao Thần Hộ
Chỉ mua 1 lần duy nhất mỗi ngày trong game hoặc web (sẽ không giải quyết trường hợp lỗi do mua nhiều).
1,979,000
Mua Ngay
Ba Đậu 3 Ngày
Ba Đậu hồi HP và SP sau trận đấu,giá trị 3 ngày.
30,000
Mua Ngay
Ba Đậu 7 Ngày
Ba Đậu hồi HP và SP sau trận đấu,giá trị 7 ngày.
70,000
Mua Ngay
Gói Làm Mới Lò Tướng
Chứa 12 cái làm mới lò tướng.
80,000
Mua Ngay
Gói Làm Mới Trang Bị
Chứa 12 cái làm mới trang bị.
80,000
Mua Ngay
Chuyển Hệ Phù
Dùng để chuyển hệ nhân vật.
799,000
Mua Ngay
Thuốc Nhuộm Tóc
Dùng để thay đổi màu tóc của nhân vật.
79,000
Mua Ngay
Kem Đổi Da Màu
Dùng để thay đổi màu da của nhân vật.
79,000
Mua Ngay
Tạo Hình Giao
Dùng để thay đổi kiểu tóc của nhân vật.
79,000
Mua Ngay
Gói Thẻ Dzogame
Bao gồm Ba Đậu hồi HP và Sp sau trận đấu giá trị 30 ngày và 100 vàng.
209,000
Mua Ngay
Gói Hỏa Côn Lôn
Nhận ngẫu nhiên: - 2 Tạp Hóa Di Động, - 2 Người Gổ Tiền Trang, - 2 Lều Hành Quân, - 1 Cân Chì 20, - 1 Cân Chì 10, - 1 Túi Đại Phúc Thần, - 5 Chân Phúc Thần, - 5 Tuấn Mã, - 5 Võ Tướng Thanh Đơn, - 1 Vé Hỏa Côn Lôn.
49,000
Mua Ngay
Túi Lông Vũ Cấp 5
Nhận ngẫu nhiên: 1 Lông Địa, 1 Lông Thủy, 1 Lông Hỏa, 1 Lông Phong cấp 5.
40,000
Mua Ngay
Phong Côn Phúc
Nhận ngẫu nhiên: - 2 Tạp Hóa Di Động, - 2 Người Gổ Tiền Trang, - 2 Lều Hành Quân, - 1 Cân Chì 20, - 1 Cân Chì 10, - 1 Túi Đại Phúc Thần, - 5 Chân Phúc Thần, - 5 Tuấn Mã, - 5 Võ Tướng Thanh Đơn, - 1 Vé Phong Côn Lôn.
49,000
Mua Ngay
Chuyển Nghề Phù
Dùng để thay đổi nghề của nhân vật.
800,000
Mua Ngay
Bao Thần Hộ
Chỉ mua 1 lần duy nhất mỗi ngày trong game hoặc web (sẽ không giải quyết trường hợp lỗi do mua nhiều).
1,979,000
Mua Ngay
Ba Đậu 7 Ngày
Ba Đậu hồi HP và SP sau trận đấu,giá trị 7 ngày.
70,000
Mua Ngay
Gói Làm Mới Trang Bị
Chứa 12 cái làm mới trang bị.
80,000
Mua Ngay
Thuốc Nhuộm Tóc
Dùng để thay đổi màu tóc của nhân vật.
79,000
Mua Ngay
Tạo Hình Giao
Dùng để thay đổi kiểu tóc của nhân vật.
79,000
Mua Ngay
Gói Hỏa Côn Lôn
Nhận ngẫu nhiên: - 2 Tạp Hóa Di Động, - 2 Người Gổ Tiền Trang, - 2 Lều Hành Quân, - 1 Cân Chì 20, - 1 Cân Chì 10, - 1 Túi Đại Phúc Thần, - 5 Chân Phúc Thần, - 5 Tuấn Mã, - 5 Võ Tướng Thanh Đơn, - 1 Vé Hỏa Côn Lôn.
49,000
Mua Ngay
Phong Côn Phúc
Nhận ngẫu nhiên: - 2 Tạp Hóa Di Động, - 2 Người Gổ Tiền Trang, - 2 Lều Hành Quân, - 1 Cân Chì 20, - 1 Cân Chì 10, - 1 Túi Đại Phúc Thần, - 5 Chân Phúc Thần, - 5 Tuấn Mã, - 5 Võ Tướng Thanh Đơn, - 1 Vé Phong Côn Lôn.
49,000
Mua Ngay
Ba Đậu 3 Ngày
Ba Đậu hồi HP và SP sau trận đấu,giá trị 3 ngày.
30,000
Mua Ngay
Chuyển Hệ Phù
Dùng để chuyển hệ nhân vật.
799,000
Mua Ngay
Gói Thẻ Dzogame
Bao gồm Ba Đậu hồi HP và Sp sau trận đấu giá trị 30 ngày và 100 vàng.
209,000
Mua Ngay
Chuyển Nghề Phù
Dùng để thay đổi nghề của nhân vật.
800,000
Mua Ngay
Ba Đậu 7 Ngày
Ba Đậu hồi HP và SP sau trận đấu,giá trị 7 ngày.
70,000
Mua Ngay
Thuốc Nhuộm Tóc
Dùng để thay đổi màu tóc của nhân vật.
79,000
Mua Ngay
Gói Hỏa Côn Lôn
Nhận ngẫu nhiên: - 2 Tạp Hóa Di Động, - 2 Người Gổ Tiền Trang, - 2 Lều Hành Quân, - 1 Cân Chì 20, - 1 Cân Chì 10, - 1 Túi Đại Phúc Thần, - 5 Chân Phúc Thần, - 5 Tuấn Mã, - 5 Võ Tướng Thanh Đơn, - 1 Vé Hỏa Côn Lôn.
49,000
Mua Ngay