Đăng nhập

Mã captcha
Đăng Nhập Facebook
Đăng Ký mới Quên mật khẩu
Nhận lại link kích hoạt

Với tài khoản DzoID bạn có thể:

  • Tham gia vào các game do Dzogame phát hành
  • Tham gia thảo luận và chia sẽ với cộng đồng Dzogame

Tài khoản nhận

Thông báo

4 Làm Mới Hoàng Kim
Nhận 4 cái làm mới Hoàng Kim.
28,000
Mua Ngay
2 Tiên Đơn Năng Lượng
Sau khi sử dụng tăng giới hạn SP của võ tướng, mỗi võ tướng sử dụng tối đa 50 lần.
42,000
Mua Ngay
2 Tiên Đơn Kiện Thể
Sau khi sử dụng tăng giới hạn HP của võ tướng, mỗi võ tướng sử dụng tối đa 50 lần.
42,000
Mua Ngay
5 Hoán Cốt Hoàn
Sau khi sử dụng thay đổi ngẫu nhiên tất cả các chỉ số võ tướng (6 loại chỉ số bao gồm chỉ số thăng cấp).
21,000
Mua Ngay
5 Phiếu Rút Võ Tướng
Sau khi sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 bí cấp võ tướng.
35,000
Mua Ngay
5 Phiếu Rút Thẻ
Sau khi sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 thẻ bài.
35,000
Mua Ngay
10 Túi Linh Thạch
Nhận ngẫu nhiên: Trí, Công, Nhanh Nhẹn, Thể, Năng Lượng hoặc Phòng Linh Thạch.
14,000
Mua Ngay
10 Túi Đại Phúc Thần
Nhận được Ngọc Đại Phúc Thần.
3,000
Mua Ngay
20 Làm Mới Võ Tướng
Dùng để làm mới lò võ tướng.
12,000
Mua Ngay
20 Làm Mới Trang Bị
Dùng để làm mới lò trang bị.
12,000
Mua Ngay
1 Ba Đậu 7 Ngày
Ba Đậu hồi HP và SP sau trận đấu,giá trị 7 ngày.
21,000
Mua Ngay
Túi Ưu Đãi Tân Thủ
Nhận: - 500 Vàng - 10 Túi Tọa Kỵ Đan - 5 Ngộ Tính Đan, - 5 Túi EXP Tướng, - 10 Túi Linh Thạch, - 10 Túi Đại Phúc Thần, - 50 Đại Phúc Thần, - 10 Xu Vàng, - 5 Hoán Cốt Hoàn, - 2 Túi Lông Cấp 2, - 2 Phiếu Rút Thẻ.
70,000
Mua Ngay
Quà Lên Cấp 110
Nhận: - 1 Set Chọn Mãnh Hổ, - 20 Túi Linh Thạch, - 2 Bạo Linh Thạch, - 10 Túi Trân Châu, - 4 Túi Lông Cấp 3, - 2 Túi Lông Cấp 4, - 2 Túi Lông Cấp 5, - 20 Thiên Sư Phù, - 2 Bùa Thiên Thần, - 2 Ngọc Thánh Khiết, - 1 Thủy Tinh Kỳ Phúc.
5,000,000
Mua Ngay
2 Tiên Đơn Năng Lượng
Sau khi sử dụng tăng giới hạn SP của võ tướng, mỗi võ tướng sử dụng tối đa 50 lần.
42,000
Mua Ngay
5 Hoán Cốt Hoàn
Sau khi sử dụng thay đổi ngẫu nhiên tất cả các chỉ số võ tướng (6 loại chỉ số bao gồm chỉ số thăng cấp).
21,000
Mua Ngay
5 Phiếu Rút Thẻ
Sau khi sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 thẻ bài.
35,000
Mua Ngay
10 Túi Đại Phúc Thần
Nhận được Ngọc Đại Phúc Thần.
3,000
Mua Ngay
20 Làm Mới Trang Bị
Dùng để làm mới lò trang bị.
12,000
Mua Ngay
Túi Ưu Đãi Tân Thủ
Nhận: - 500 Vàng - 10 Túi Tọa Kỵ Đan - 5 Ngộ Tính Đan, - 5 Túi EXP Tướng, - 10 Túi Linh Thạch, - 10 Túi Đại Phúc Thần, - 50 Đại Phúc Thần, - 10 Xu Vàng, - 5 Hoán Cốt Hoàn, - 2 Túi Lông Cấp 2, - 2 Phiếu Rút Thẻ.
70,000
Mua Ngay
2 Tiên Đơn Kiện Thể
Sau khi sử dụng tăng giới hạn HP của võ tướng, mỗi võ tướng sử dụng tối đa 50 lần.
42,000
Mua Ngay
10 Túi Linh Thạch
Nhận ngẫu nhiên: Trí, Công, Nhanh Nhẹn, Thể, Năng Lượng hoặc Phòng Linh Thạch.
14,000
Mua Ngay
1 Ba Đậu 7 Ngày
Ba Đậu hồi HP và SP sau trận đấu,giá trị 7 ngày.
21,000
Mua Ngay
5 Hoán Cốt Hoàn
Sau khi sử dụng thay đổi ngẫu nhiên tất cả các chỉ số võ tướng (6 loại chỉ số bao gồm chỉ số thăng cấp).
21,000
Mua Ngay
10 Túi Đại Phúc Thần
Nhận được Ngọc Đại Phúc Thần.
3,000
Mua Ngay
Túi Ưu Đãi Tân Thủ
Nhận: - 500 Vàng - 10 Túi Tọa Kỵ Đan - 5 Ngộ Tính Đan, - 5 Túi EXP Tướng, - 10 Túi Linh Thạch, - 10 Túi Đại Phúc Thần, - 50 Đại Phúc Thần, - 10 Xu Vàng, - 5 Hoán Cốt Hoàn, - 2 Túi Lông Cấp 2, - 2 Phiếu Rút Thẻ.
70,000
Mua Ngay