TS Online

Ưu Đãi – Giảm Giá Ví DzoGame

10/30/2019 6:52:07 PM

Chư vị đại hiệp sử dụng Ví Dzogame sẽ nhận được những mức ưu đãi mới, áp dụng từ sau bảo trì ngày 31/10.

Thanh Toán Bằng Ví Dzogame trên APK (Cài đặt game bằng File APK)

Thời Gian: Từ sau bảo trì ngày 31/10 

Nội dung: Áp dụng mức giá ưu đãi mới cho các thanh toán bằng ví Dzogame khi mua các vật phẩm trên Cashshop đối với người dùng cài đặt game bằng file APK - tải từ trang chủ TS Online Mobile.

Gói vật phẩm

Giá Cũ

Giá Mới

Vàng tính tích lũy

90 Vàng

69.000

66.000

90

150 Vàng

109.00

101.000

150

300 Vàng

219.000

204.000

300

750 Vàng

579.000

521.000

750

1490 Vàng

1.099.000

989.000

1490

2990 Vàng

2.199.000

1.979.000

2990

Gói Võ Tướng

22.000

21.000

30

Gói Quan Võ

69.000

66.000

90

Gói Quan Văn

69.000

66.000

90

Triệu Võ Tướng

69.000

66.000

90

Gói Phúc

69.000

66.000

90

Gói Cho Tướng

109.000

101.000

150

Gói Tăng Cấp

219.000

204.000

300

Gói Tăng Cấp 2

219.000

204.000

300

Gói Tân Thủ 1

219.000

204.000

300

Ba Đậu Luyện Công

219.000

204.000

300

Gói Tăng Cấp 1

579.000

521.000

750

Gói Quà Thưởng

579.000

521.000

750

Gói Tân Thủ 2

1.099.000

989.000

1490

Lưu Ý:

  • Giá mới áp dụng vĩnh viễn và chỉ áp dụng cho các thành toán bằng Ví Dzogame (Sử dụng file APK tải từ trang chủ TS Online Mobile để cài đặt game)

  • Các Gói này cũng được tích lũy với các sự kiện Tích Lũy Vàng và Tích Lũy Dzodong/ DzoCoin


Nạp Trực Tiếp Từ Ví Dzogame vào Nhân vật

Thời Gian: Từ sau bảo trì ngày 31/10 

Nội Dung: Tăng số vàng nạp thẳng vào game từ các gói có sẵn trên Ví Dzogame.

Mốc Nạp (dzodong/ dzocoin)

Vàng (Cũ)

Vàng Mới

Vàng tính tích lũy

20.000

25

26

25

50.000

65

68

65

100.000

135

142

135

200.000

290

312

275

500.000

715

794

650

1.000.000

1.560

1.733

1.355

2.000.000

3.250

3.611

2.710

5.000.000

8.295

9.217

6.800

10.000.000

16.725

18.583

13.600

20.000.000

33.725

37.472

27.200

Lưu Ý: Với các sự kiện tích lũy nạp vàng thì số vàng được tính là theo mốc cũ.

Bài viết liên quan