TS Online

Tổng kết và trao thưởng Tam Quốc Phân Tranh Mùa 2

9/17/2020 10:16:38 AM

TAM QUỐC PHÂN TRANH mùa 2

Cuối tuần trước 4 Cụm máy chủ Lữ Bố - Điêu Thuyền, Khổng Minh, Tư Mã Ý, Bàng Thống đã hoàn thành thi đấu Tam Quốc Phân Tranh Mùa 3. Với kết quả như sau:

Lữ Bố - Điêu Thuyền

Hạng 1: Team Spirit của Đoàn Sài_Gòn

 • Thành viên 1: Biw
 • Thành viên 2: HỏaKỳLân09
 • Thành viên 3: béhương
 • Thành viên 4: SHANKS
 • Thành viên 5: CRushBéHương

Hạng 2: Team Mèo Đơn Thể của Đoàn MèoMi

 • Thành viên 1: PonXinh
 • Thành viên 2: SieuBuf
 • Thành viên 3: MinNguyen
 • Thành viên 4: Kojkothe
 • Thành viên 5: TriêuDung

Hạng 3: Team Immortal của Đoàn Immortal

 • Thành viên 1: ROSÉNI
 • Thành viên 2: HiệpĐại
 • Thành viên 3: Plunderer
 • Thành viên 4: Jev
 • Thành viên 5: ViệtAnhh

Khổng Minh

Hạng 1: Team ThíchĂnNhậu của Đoàn PK

 • Thành viên 1: NguyễnAnhTú
 • Thành viên 2: Cườngroby90
 • Thành viên 3: DịchThản
 • Thành viên 4: GoogleRD
 • Thành viên 5: Nick

Hạng 2: Team 5KetBia của Đoàn PK

 • Thành viên 1: BBoDDo
 • Thành viên 2: BăngCơ
 • Thành viên 3: MssHeo
 • Thành viên 4: xT27
 • Thành viên 5: Hidden

Hạng 3: Team Chiến Hữu

 • Thành viên 1: HaoHoaKeTui
 • Thành viên 2: NhiNhanhKeTui
 • Thành viên 3: XxMrMinhxX
 • Thành viên 4: Honey
 • Thành viên 5: ViênMãn

Tư Mã Ý

Hạng 1: Team GreatMates của Đoàn GreatMates

 • Thành viên 1: zThiênMinh
 • Thành viên 2: HN_ThanhCong
 • Thành viên 3: Destroyer
 • Thành viên 4: AnhDuc9
 • Thành viên 5: |__Gái_Sắc__|

Hạng 2: Team Gấu Bắc Cực của Đoàn SuperTop

 • Thành viên 1: LayLa
 • Thành viên 2: MạnhChương
 • Thành viên 3: 1ÔngBụtZêGái
 • Thành viên 4: TịnhThùyVy
 • Thành viên 5: GiámBinh

Hạng 3: Team ChơiChoVui của Đoàn ChơiVui

 • Thành viên 1: VuiGhê
 • Thành viên 2: Vui_Vẻ
 • Thành viên 3: VuiChơi
 • Thành viên 4: VuiQuá
 • Thành viên 5: VuiHông

Bàng Thống

Hạng 1: Team Victory của Đoàn Akatsuki

 • Thành viên 1: Memo_xêkô
 • Thành viên 2: xeko
 • Thành viên 3: MậpMạp
 • Thành viên 4: DiệpTâmNghi
 • Thành viên 5: EMPEROR

Hạng 2: Team Memories2 của Đoàn Memories

 • Thành viên 1: RomanRei
 • Thành viên 2: UrekMazino
 • Thành viên 3: Services
 • Thành viên 4: Rimuru
 • Thành viên 5: HoaThiênĐiểu

Hạng 3: Team Memories của Đoàn Memories

 • Thành viên 1: Memo_Nốbìtá
 • Thành viên 2: Memo_XùKá
 • Thành viên 3: XzCẩmTúzX
 • Thành viên 4: RồngThần
 • Thành viên 5: oOBánhBaoOo

Như vậy TAM QUỐC PHÂN TRANH MÙA 2 đã kết thúc với kết quả ở từng máy chủ như sau:

TÀO THÁO:

Hạng 1: Team Hiến Máu – Đoàn Thiên Sơn

Hạng 2: Team thiên sơn – Đoàn Thiên Sơn

Hạng 3:Team FriendNT – Đoàn ThiênĐịa

Tôn Quyền:

Hạng 1: Team Cá Dứa Team – Đoàn SuperBoss

Hạng 2: Team Police – Đoàn Police

Hạng 3: Team Galaxy 5 – Đoàn PhongThần

Hoàng Trung – Quan Vũ:

Hạng 1: Team Justice League – Đoàn Wakanda

Hạng 2: Team SEED – Đoàn SEED

Hạng 3: Team Líu Lìu – Đoàn lapkenh

Lưu Bị - Mã Siêu:

Hạng 1: Team OnePunch – Đoàn OnePunch

Hạng 2: Team Anh Em Lưu Bị 1 – Đoàn AE_LưuBị

Hạng 3: Team AELB3 – Đoàn AENhaTrang79

Lữ Bố - Điêu Thuyền

Hạng 1: Team Spirit của Đoàn Sài_Gòn

Hạng 2: Team Mèo Đơn Thể của Đoàn MèoMi

Hạng 3: Team Immortal của Đoàn Immortal

Khổng Minh

Hạng 1: Team ThíchĂnNhậu của Đoàn PK

Hạng 2: Team 5KetBia của Đoàn PK

Hạng 3: Team Chiến Hữu

Tư Mã Ý

Hạng 1: Team GreatMates (team Super cũ) của Đoàn GreatMates

Hạng 2: Team Gấu Bắc Cực của Đoàn SuperTop

Hạng 3: Team ChơiChoVui của Đoàn ChơiVui

Bàng Thống

Hạng 1: Team Victory của Đoàn Akatsuki

Hạng 2: Team Memories2 của Đoàn Memories

Hạng 3: Team Memories của Đoàn Memories

 

Phần thưởng của TAM QUỐC PHÂN TRANH mùa 2 cụ thể như sau:

Hạng 1:

Phần thưởng

Số Lượng

Thú Cưỡi Kim Ngưu

1

Quan Vũ Trảm Tướng

64

Quyển Chọn CS 120

1

Vàng

2500

Thiên Thần Chúc Phúc

1

 

 

Hạng 2:

Phần thưởng

Số Lượng

Quan Vũ Trảm Tướng

31

Quyển Chọn CS 120

1

Vàng

1500

Tinh Linh Kỳ Đảo

1

 

 

Hạng 3:

Phần thưởng

Số Lượng

Quan Vũ Trảm Tướng

10

Vàng

1000

Tinh Linh Kỳ Đảo

1

 

Quà tham gia (Gửi tặng tất cả game thủ đã tham dự TAM QUỐC PHÂN TRANH mùa 2)

Phần thưởng

Số Lượng

Túi Bí Cấp SS

4

Tinh Linh Kỳ Đảo

1

 

 

Trao Quà: Các phần quà sẽ được chúng tôi gửi đến chư vị đại hiệp thông qua Thư bắt đầu từ ngày hôm nay.

Bài viết liên quan