TS Online Mobile - Tổng kết Bảng Xếp Hạng Sát Thần mùa 5 (Cập nhật tuần thứ 1, 2)

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

08/03/2023 3:37 PM Cập Nhật
Tổng kết Bảng Xếp Hạng Sát Thần mùa 5 (Cập nhật tuần thứ 1, 2)

 

Thời gian : 15/01/2023 - 02/02/2021

Trong hai tuần đầu, bảng xếp hạng gần như không có nhiều sự thay đổi. Các ứng viên của Sát Thần vẫn là các nhân vật quen thuộc trước giờ có tiếng tại server của mình.

Hiện tại nhân vật  KimNguyênBão đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 17 điểm với sát thương lớn nhất đạt được đến hiện nay là : 89.999.991

Bảng Xếp Hạng của các ngày :

Tuần 1: 

Tuần 2: