TS Online

Quà Bảo trì và đền bù Sự kiện Boss Thế Giới ngày 06/11

11/7/2019 12:23:37 PM

Do thời gian bảo trì kéo dài nên chúng tôi có những phần quà đền bù như sau:

Vật phẩm Số Lượng
Đồng 3000
Đại Phúc Thần 30

Phạm Vi: Tất cả server

Trao Quà: Phát Qua Thư

Thời gian nhận: Đến 23h59p ngày 07/11.


Sự kiện Boss Thế Giới ngày 06/11 gặp sự cố vì vậy chúng tôi xin gửi tặng quà đền bù cho chư vị đại hiệp cụ thể như sau:

Phạm vi: Các Server Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Hoàng Trung, Mã Siêu, Quan Vũ.

Trao Quà: Phát Qua Thư

Thời gian nhận: Đến 23h59p ngày 07/11.

Vật phẩm Số lượng
Trang bị Phiến 20
Trí Linh Thạch 2
Khiêu chiến boss 2
Túi Linh Thạch 1
Túi Dũng thông dụng 3
Nhanh Nhẹn Linh Thạch 1
Túi Tinh Thạch 1
Lều Hành Quân 1
Nước Chiến Ba Đậu Yêu 15
Võ Tướng Phiến 30
Ngọc Đại Phúc Thần 1
Công Linh Thạch 2
Thiên Cơ Phù 1
Thiên Sư Phù 1
Ngọc Phúc Thần 1

 

Bài viết liên quan