TS Online Mobile - MỆNH GIÁ QUY ĐỔI DZODONG/DZOCOIN MỚI 01/16/2023

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

16/01/2023 4:02 PM Cập Nhật
MỆNH GIÁ QUY ĐỔI DZODONG/DZOCOIN MỚI 01/16/2023

Từ ngày 01/16/2023, bảng quy đổi DZODONG/DZOCOIN sẽ được thay đổi như sau

Thông báo ngừng chương trình ưu đãi DzoCoin từ (10:00) ngày 16/01/2023

 

Cảm ơn và chúc các đại hiệp chơi game vui vẻ.