TS Online

Khuyến Mãi Giờ Vàng Ngày 19/03

3/19/2020 9:11:21 AM

Chương trình khuyến mãi giờ vàng ngay trong game sẽ quay lại với những vật phẩm đang hot với giá ưu đãi hấp dẫn dành cho chư vị đại hiệp.

Từ máy chủ S1 – S9: Tào Tháo – Lưu Bị - Tôn Quyền – Hoàng Trung – Mã Siêu – Quan Vũ – Lữ Bố – Điêu Thuyền – Khổng Minh

Thời gian bán

Vật Phẩm

SL

Giá Gốc (Vàng)

Giá Giờ Vàng (Vàng)

14h00 – 16h59 19/03/2020

Xu Vàng

100

900

810

20h00 – 22h59 19/03/2020

Làm Mới Hoàng Kim

10

1000

800

 

Máy chủ S10 – Tư Mã Ý

Thời gian bán

Vật Phẩm

SL

Giá Gốc (Vàng)

Giá Giờ Vàng (Vàng)

14h00 – 18h59 22/03/2020

Quà lên cấp 110

1

22105

3000

 

Cách mua:

Khi đến các khung giờ vàng, giao diện Ưu Đãi sẽ hiện lên màn hình của chư vị đại hiệp, nếu muốn mua chỉ cần ấn mua ngay là hoàn thành. Nếu ấn thoát (X), chư vị đại hiệp có thể quay lại giao diện Ưu Đãi bằng cách ấn vào biểu tượng Ưu Đãi ở góc trên bên phải màn hình.

Mỗi khung giờ chỉ được mua 1 lần duy nhất!

Bài viết liên quan