TS Online

Khai mở máy chủ TƯ MÃ Ý cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn

3/17/2020 5:54:43 PM

Để giúp chư vị đại hiệp có thêm một vùng đất mới để luyện công, chúng tôi sẽ khai mở máy chủ mới TƯ MÃ Ý sau bảo trì ngày 19/03.

Tên máy chủ: TƯ MÃ Ý

Thời gian khai mở: Sau bảo trì ngày 19/03

Với máy chủ Tư Mã Ý, chúng tôi sẽ có những sự kiện, ưu đãi riêng để giúp chư vị đại hiệp thuận lợi trong quá trình luyện công.


 

Nhân đôi Kinh Nghiệm

Để giúp chư vị đại hiệp có thể đẩy nhanh quá trình luyện công của mình, chúng tôi sẽ nhân đôi kinh nghiệm cho máy chủ Tư Mã Ý trong 2 ngày.

Thời gian: Sau bảo trì ngày 19/03 đến 23h59 ngày 20/03


 

Quà tặng máy chủ mới

Thời gian: Sau bảo trì 19/03 đến 23h59 ngày 02/04

Khi tham gia vào máy chủ Tư Mã Ý sau bảo trì ngày 19/03 chư vị đại hiệp sẽ nhận được 2 phần quà giá trị được gửi thẳng vào thư bao gồm:

  • Túi Đậu Yêu
  • Bảo Hộp Đậu Yêu

Kinh nghiệm Đơn sẽ giúp Nhân vật đạt cấp 100 sau khi sử dụng, Võ Tướng Tinh Anh Đơn sau khi sử dụng Võ tướng sẽ đạt cấp 100.


 

Quà tặng đặc biệt

Thời gian: Sau bảo trì ngày 19/03 đến 20/03

Trong thời gian này, chúng tôi sẽ gửi tặng chư vị đại hiệp những món quà là những vật phẩm từ các sự kiện Đăng Ký Trước, Like Fanpage và Phong Vân Tái Khởi với thời gian cụ thể như sau:

Sau bảo trì ngày 19/03 trao quà Đăng Ký Trước (quà trao qua thư, hạn nhận 7 ngày)

Quà tặng

Số lượng

Hạo Giác

5

Tăng Ô Túi

1

Người Gỗ Tiền Trang

5

Tăng Ô Tiền Trang

2

Ký Lục Phù

10

Túi Luyện Công Lớn

10

Làm Mới Võ Tướng

5

Túi Phúc Hãn Huyết

5

Làm Mới Trang Bị

5

Tạp Hóa Di Động

5

Bí Cấp Nhạn Đ.Tuyết

1

Kim Tỏa Nhạn Đ.Tuyết

1

Ba Đậu 3 Ngày

1

 

Sau bảo trì ngày 19/03 trao quà Like Fanpage (quà trao qua thư, hạn nhận 7 ngày)

Quà tặng

Số lượng

Đồng

2000

Vàng

50

Túi Ngọc Đại Phúc Thần

20

Vàng

50

Ký Lục Phù

10

Vàng

100

 

Ngày 20/03 trao quà sự kiện Phong Vân Tái Khởi (quà trao qua thư, hạn nhận 3 ngày)

Quà tặng

Số lượng

Tiên Đơn Năng Lượng

30

Tiên Đơn Kiện Thể

30

Thẻ Tuân Úc

1

Thẻ Quách Gia

1

Hồi Sinh Tản

100

Hạo Giác

100

Võ Tướng Thanh Đơn

999

Gói Võ Tướng Sự Kiện

1

Gói Thẻ Sự Kiện

1

Tạp Hóa Di Động

25

Người Gỗ Tiền Trang

25

Lều Hành Quân

25

Hộp Giáp Hương Dũng

10

Đại Phúc Thần

25

Đồng

50000

 

Bài viết liên quan