TS Online

Khai mở máy chủ mới Khổng Minh

11/27/2019 4:34:31 PM

Để giúp chư vị đại hiệp có thêm vùng đất mới luyện công, khám phá thế giới TS Online Mobile rộng lớn, chúng tôi quyết định mở thêm 1 máy chủ mới – Khổng Minh. Cụ thể như sau:

Tên máy chủ mới: Khổng Minh

Thời gian khai mở: Sau bảo trì ngày 28/11

Chuỗi ưu đãi áp dụng: Các ưu đãi đang áp dụng với tất cả các server còn lại. Bao gồm cả ưu đãi về Nhân vật mới.

Ưu đãi dành riêng cho máy chủ Không Minh

Nhân đôi Kinh nghiệm

Thời gian: Sau bảo trì 28/11 đến 23h59p 29/11

Nội dung: Nhân đôi kinh nghiệm luyện cấp cho máy chủ Khổng Minh

Quà tặng máy chủ mới

Thời gian: Sau bảo trì ngày 28/11

Nội dung: Tặng quà cho toàn bộ máy chủ Khổng Minh nhân dịp mới khai mở

Quà tặng

  • 10 Làm mới võ tướng

  • 1.600.000 Mảnh võ tướng

Hình thức trao: Trao qua thư, thư có hạn nhận là 3 ngày đến 01/12/2019.

Quà tặng Phong Vân Tái Khởi

Ở máy chủ Khổng Minh, chúng tôi sẽ gửi tặng cho chư vị đại hiệp các phần quà từ sự kiện Phong Vân Tái Khởi sau 1 tuần máy chủ ra mắt.

Thời gian trao: Trao qua thư vào sau bào trì ngày 05/12/2019 và hạn nhận đến 23h59 07/12/2019

Quà

Số lượng

Ngày trao

Hạn nhận

Tiên Đơn Năng Lượng

30

05/12/2019

07/12/2019

Tiên Đơn Kiện Thể

30

Thẻ Tuân Úc

1

Thẻ Quách Gia

1

Hồi Sinh Tản

100

Hạo Giác

100

Võ Tướng Thanh Đơn

999

Gói Võ Tướng Sự Kiện

1

Gói Thẻ Sự Kiện

1

Tạp Hóa Di Động

25

Người Gổ Tiền Trang

25

Lều Hành Quân

25

Hộp Giáp Hương Dũng

10

Đại Phúc Thần

25

Đồng

50000

 

Bài viết liên quan