TS Online

Khai mở máy chủ Bàng Thống cùng nhiều sự kiện hấp dẫn

5/26/2020 3:00:36 PM

Sau bảo trì ngày 28/05, chúng tôi sẽ khai mở máy chủ mới có tên là Bàng Thống để giúp chư vị đại hiệp có thêm một vùng đất mở để khám phá, cạnh tranh. Để quá trình luyện công trở nên thuận lợi hơn cũng như có những thách thức để vượt qua chúng tôi có chuỗi ưu đãi và sự kiện hấp dẫn như sau:

Quà Tặng Máy Chủ Mới

Thời gian: Sau bảo trì ngày 28/05

Nội dung: Gửi tặng toàn bộ chư vị đại hiệp khi tham gia máy chủ Bàng Thống Túi Đậu Yêu và Quà Máy Chủ Mới.

Cách nhận: Quà được trao qua thư khi chư vị đại hiệp đăng nhập vào máy chủ Bàng Thống lần đầu tiên.

 


Nhân Đôi Kinh Nghiệm

Thời gian: Sau bảo trì ngày 28/05 đến 23h59 ngày 30/05

Nội dung: Nhân đôi kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp

 


Đua Top Nhân Vật

Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 28/05/2020 đến 23h59 ngày 01/06/2020

Nội dung: Những người chơi đạt được cấp cao nhất trong bảng xếp hạng sẽ được phần thưởng.

Phần thưởng:

Hạng

Phần thưởng

Số Lượng

1

Tinh Linh Kỳ Đảo

2

Quyển Chọn Cổ Vũ Khí

1

Ngọc Dịch Bảo Hộp

5

Túi Đại Phúc Thần

40

Phiếu Chọn Kỵ Cấp 7

1

2

Tinh Linh Kỳ Đảo

1

Túi Lông Cấp 4

2

Ngọc Dịch Bảo Hộp

2

Túi Đại Phúc Thần

20

Phiếu Chọn Tọa Kỵ 3

2

3

Thủy Tinh Kỳ Phúc

1

Túi Lông Cấp 4

2

Ngọc Dịch Bảo Hộp

1

Túi Đại Phúc Thần

10

Phiếu Chọn Tọa Kỵ 3

1

4-10

Đá Thành Khiết

1

Túi Lông Cấp 4

1

Đơn Thăng Hoa

1

Túi Đại Phúc Thần

5

11-50

Đơn Thăng Hoa

1

Túi Đại Phúc Thần

2

 


Đua Top Võ Tướng

Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 28/5/2020 đến 23h59 ngày 01/06/2020

Nội dung: Những người chơi có Võ Tướng đạt được cấp cao nhất trong bảng xếp hạng sẽ được phần thưởng.

Hạng

Phần thưởng

Số Lượng

1

Đơn Thăng Hoa

5

Túi Trân Châu

10

Tiên Đơn Bảo Hộp

10

Túi Đại Phúc Thần

40

Phiếu Chọn Kỵ Cấp 7

1

2

Đơn Thăng Hoa

3

Túi Trân Châu

5

Tiên Đơn Bảo Hộp

5

Túi Đại Phúc Thần

20

Phiếu Chọn Tọa Kỵ 3

2

3

Đơn Thăng Hoa

2

Túi Trân Châu

3

Tiên Đơn Bảo Hộp

2

Túi Đại Phúc Thần

10

Phiếu Chọn Tọa Kỵ 3

1

4-10

Đơn Thăng Hoa

1

Túi Trân Châu

1

Tiên Đơn Bảo Hộp

1

Túi Đại Phúc Thần

5

11-50

Đơn Thăng Hoa

1

Túi Đại Phúc Thần

2

 

Ngoài ra, máy chủ mới Bàng Thống vẫn được tham gia các sự kiện và ưu đãi chung khác sau cập nhật bảo trì ngày 28/05. Thông tin sẽ được cập nhật sau.

Bài viết liên quan