TS Online

Kéo dài thời gian bảo trì Ví Dzogame 02/01/2020

1/2/2020 11:12:29 AM

Xin chào chư vị đại hiệp,

Vì một số lý do khách quan, thời gian bảo trì Ví Dzogame sẽ kéo dài đến 12h00 ngày 02/01/2020.

Chư vị đại hiệp trong thời gian này không thể sử dụng Ví Dzogame để:

  • Nạp tiền vào Ví

  • Nạp tiền từ Ví vào game

  • Các thanh toán sử dụng ví Dzogame: Webshop, mua vật phẩm trong game...

Bài viết liên quan