TS Online

Hướng dẫn Cập nhật game ngày 31-10

10/31/2019 1:06:24 PM

Hướng dẫn Cập nhật game ngày 31-10 sau bảo trì

Cập nhật đối với người dùng Android

Truy cập vào game -> Xuất hiện thông báo "Phiên bản trò chơi không phù hợp, vui lòng cài đặt lại" -> Ấn xác nhận -> Trở về giao diện Google Store của TS Online Mobile -> Ấn cập nhật -> Sau khi cập nhật -> Ấn mở game -> Tiến hành cập nhật phiên bản mới ingame -> Đăng nhập và trải nghiệm trò chơi.


Cập nhật đối với người dùng APK

Truy cập vào game -> Xuất hiện thông báo "Phiên bản trò chơi không phù hợp, vui lòng cài đặt lại" -> Ấn xác nhận -> Hệ thống tự tải File APK phiên bản mới về máy -> Tải hoàn tất, tiến hành cài đặt cài APK -> Sau khi cài đặt xong, Ấn mở game -> Truy cập vào game và tiến hành cập nhật phiên bản mới ingame -> Đăng nhập và trải nghiệm trò chơi.

Bài viết liên quan