TS Online Mobile - Giải Đấu Liên Server Mùa Hè 2022 - Bản Tin Số 2

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

26/07/2022 5:40 PM Cập Nhật
Giải Đấu Liên Server Mùa Hè 2022 - Bản Tin Số 2

Danh sách thi đấu vòng loại mùa hè trong server

Cụm 1: Tào Tháo, Quan Vũ, Hoàng Trung

Đội được chọn vào vòng liên server là đội : "Cái nịt chẳng còn"

Cụm 2: Lưu Bị, Mã Siêu

Ngày thi đấu: 07/08/2022

Thời gian:

 • Trận 1: 14h -14h10
 • Trận 2: 14h20 - 14h30
 • Trận 5: 14h40 - 14h50
 • Trận CK 1: 15h - 15h10
 • Trận CK 2: 15h20 - 15h30
 • Trận CK 3: 15h40 - 15h50

Bảng thi đấu: https://challonge.com/vi/i0kbjjuw

Cụm 3: Tôn Quyền, Lữ Bố, Điêu Thuyền

Đội được chọn vào vòng liên server là đội : "SPB1"

Cụm 4: Khổng Minh, Tư Mã Ý , Bàng Thống

Ngày thi đấu: 07/08/2022

Thời gian:

 • Trận 1: 16h -16h10
 • Trận 2: 16h20 - 16h30
 • Trận 3: 16h40 - 16h50
 • Trận 4: 17h - 17h10
 • Trận 7: 17h20 - 17h30
 • Trận CK 1: 17h40 - 17h50
 • Trận CK 2: 18h - 18h10
 • Trận CK 3: 18h20 - 18h30

Bảng thi đấu: https://challonge.com/vi/38kie8ws

Cụm 5: Ngũ Hổ

Ngày thi đấu: 14/08/2022

Thời gian:

 • Trận 1: 14h -14h10
 • Trận 2: 14h20 - 14h30
 • Trận 3: 14h40 - 14h50
 • Trận 4: 15h - 15h10
 • Trận 7: 15h20 - 15h30
 • Trận CK 1: 15h40 - 15h50
 • Trận CK 2: 16h - 16h10
 • Trận CK 3: 16h20 - 16h30

Bảng thi đấu: https://challonge.com/vi/asyt1qeb

Cụm 6: Tam Quốc

Ngày thi đấu: 14/08/2022

Thời gian:

 • Trận CK 1: 17h00 - 17h10
 • Trận CK 2: 17h20 - 17h30
 • Trận CK 3: 17h40 - 17h50

Cụm 7: Cửu Phạt

Đội được chọn vào vòng liên server là đội : "Trung Nguyên"

Thời gian bốc thăm chọn team, chọn cách đánh, và chọn võ tướng : Thứ năm ngày 28 tháng 07 năm 2022 lúc 14h

Lưu ý :

Các đội tham gia thi đấu vui lòng có mặt đúng giờ để tham gia thi đấu.

Khi vào trận, nếu có thành viên bị mất kết nối nhưng trận đấu chưa diễn ra (chưa có thành viên nào của 2 đội nhảy lên đánh ở turn 1), trận đấu sẽ được phép bắt đầu lại.

Tối đa chỉ 2 lần được phép bắt đầu lại trận đấu do sự cố. Vì vậy các đội vui lòng chuẩn bị tốt nhất có thể.

Khi vào trận, nếu có thành viên xuất chiến võ tướng sai nhưng trận đấu chưa diễn ra, và thành viên đó thoát ra ngoài thì trận đấu vẫn sẽ tiếp tục.

Thành viên mang sai tướng không được tiếp tục tham gia trận đấu đó và không được tham gia 1 trận kế tiếp. (Đối với giải tại server chỉ có 5 thành viên, thì đội phải tiếp tục thi đấu với 4 người ở trận kế tiếp).

Trong thời gian thi đấu tại lôi đài vô giới vào các ngày quy định, Ban Tổ Chức sẽ toàn quyền sử dụng lôi đài,

các đội không tham gia vui lòng không vào lôi đài tham chiến để tránh gây lỗi trong quá trình thi đấu. Bất cứ thành viên nào quấy rối lôi đài sẽ khóa vĩnh viễn. Xin cám ơn.

Ban tổ chức có thể thay đổi lại phần quà theo phù hợp với nội dung cập nhật của game.

Mọi quyết định của Trọng Tài là quyết định cuối cùng.