TS Online Mobile - Giải Đấu Liên Server Mùa Hè 2022 - Bản Tin Số 1

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

12/07/2022 10:01 AM Cập Nhật
Giải Đấu Liên Server Mùa Hè 2022 - Bản Tin Số 1

Hiện đã có thông tin của các chủ tướng tham gia Giải Đấu Liên Server Mùa Hè 2022

Ở vòng đấu các cụm máy chủ, các chủ tướng có tên trong danh sách sau đây vui lòng cung cấp các thông tin (gửi mail về địa chỉ dzo.congdong@gmail.com):

  • Tên, Máy Chủ, UID của chủ tướng và các thành viên trong đội.

Hạn chót nhận danh sách đăng ký đội: Từ hôm nay cho đến ngày 19/07/2022

Lưu ý, mỗi đội tối đa chỉ 5 thành viên. 

Ngoài ra, các chủ tướng muốn chuyển quyền vui lòng báo luôn cả tên, uid chủ tướng và cả tên, uid người được chuyển quyền. 

Cuối cùng, Ban Tổ Chức có quyền thay đổi nội dung quy định, danh sách, thời gian,... bất kể lúc nào để cho phù hợp nếu cần thiết, xin cảm ơn.

Danh sách các chủ tướng