TS Online Mobile - Cập nhật cashshop sau bảo trì 21/07

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

20/07/2022 2:40 PM Cập Nhật
Cập nhật cashshop sau bảo trì 21/07

Như thường lệ, thứ Năm tuần này, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì định kỳ để ổn định, nâng cấp máy chủ và cập nhật thêm nhiều nội dung, sự kiện – ưu đãi mới.

Thời gian dự kiến: Từ 09h00 đến 14h00 ngày 21/07 (thời gian có thể kéo dài hơn dự kiến vì một số lý do khách quan)

Nội dung:

Trong thời gian bảo trì, chư vị đại hiệp không thể truy cập vào game vì vậy hãy tìm nơi trú ẩn an toàn, hồi phục thể lực.