TS Online

Bảo trì nâng cấp hệ thống Ví Dzogame

1/2/2020 9:11:38 AM

Xin chào chư vị đại hiệp,

Sáng ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp hệ thống Ví Dzogame.

Thời gian dự kiến: Từ 09h00 đến 11h00 ngày 02/01/2020 (thời gian có thể kéo dài vì một số lý do khách quan)

Nội dung: Nâng cấp hệ thống Ví Dzogame.

Trong thời gian bảo trì Ví Dzogame sẽ tạm ngưng tất cả các hoạt động gồm:

  • Nạp tiền vào Ví

  • Nạp tiền từ Ví vào game

  • Các thanh toán sử dụng ví Dzogame: Webshop, mua vật phẩm trong game...

Bài viết liên quan