TS Online

Bảo trì máy chủ ngày 26/03

3/25/2020 1:39:45 PM

Như thường lệ, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì định kỳ máy chủ vào thứ Năm hằng tuần. Ngoài ra, lần bảo trì này cũng sẽ có thêm những sự kiện mới cho chư vị đại hiệp trải nghiệm.

Thời gian dự kiến: Từ 09h00 đến 11h00 ngày 26/03 (Thời gian có thể kéo dài hơn dự kiến do một số lý do khách quan)

Nội dung:

  • Ổn định, nâng cấp máy chủ

  • Cập nhật Cashshop: Thêm Túi Kim Ngưu – Giá 29 Vàng: Có cơ hội mở ra ngoại hình thú cưỡi Kim Ngưu

Bài viết liên quan