TS Online

Bảo trì máy chủ định kỳ 31/10/2019

10/30/2019 5:17:49 PM

Tuần này ngoài việc bảo trì nâng cấp hệ thống, ổn định máy chủ, chúng tôi sẽ có thêm nội dung mới, sự kiện giúp các đại hiệp có những trải nghiệm mới. Chi tiết như sau:

Thời gian dự kiến: Từ lúc 09h00 đến 13h00 ngày 31/10/2019

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ

Nội dung:

Trong thời gian bảo trì, các bạn sẽ không truy cập được vào game vì vậy hãy tìm một địa điểm an toàn để nghỉ ngơi, hồi phục thể lực để chuẩn bị cho hành trình mới sau bảo trì.

Bài viết liên quan