TS Online Mobile - Bảo trì định kỳ ngày 26/01/2023

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

19/01/2023 12:24 PM Cập Nhật
Bảo trì định kỳ ngày 26/01/2023

Như thường lệ, thứ Năm tuần này, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì định kỳ để ổn định, nâng cấp máy chủ.

Thời gian dự kiến: Từ 09h00 đến 14h00 ngày 26/01/2023 (thời gian có thể kéo dài hơn dự kiến vì một số lý do khách quan)

Nội dung:

Ngoài ra từ 00h00 ngày 26/01 các sự kiện sau sẽ bắt đầu:

Trong thời gian bảo trì, chư vị đại hiệp không thể truy cập vào game vì vậy hãy tìm nơi trú ẩn an toàn, hồi phục thể lực.