TS Online

Bảo trì định kỳ ngày 07/11: Mở iOS, mở 2 máy chủ mới

11/6/2019 5:51:11 PM

Ngày mai 07/11, như thường lệ chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì định kỳ TS Online Mobile. Ngoài việc ổn định và nâng cấp hệ thống, lần này chúng tôi sẽ mở đăng nhập cho phiên bản iOS cũng như 2 máy chủ mới Lữ Bố và Điêu Thuyền. Chi tiết như sau:

Thời gian dự kiến: Từ 09h00 đến 12h00 ngày 07/11/2019.

Nội Dung:

  • Ổn định, nâng cấp hệ thống

  • Mở đăng nhập cho người dùng các thiết bị iOS

  • Mở 2 máy chủ mới Lữ Bố - Điêu Thuyền (Xem chi tiết về những ưu đãi của 2 máy chủ này TẠI ĐÂY)

  • Mở lại sự kiện Quân Đoàn chiến

  • Sửa lỗi hiển thị tên 2 thẻ Bí Ngô Ma và Phù Thủy Bóng Đêm

  • Đóng bán 2 Túi lông 4 và 5 trên Webshop

Trong thời gian bảo trì máy chủ, chư vị đại hiệp không thể đăng nhập vào game được nên hãy tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi, chuẩn bị đầy đủ thể lực để tiếp tục quá trình luyện công sau bảo trì.

Bài viết liên quan