TS Online

Bảo trì định kỳ ngày 02/01/2020

1/1/2020 10:46:27 AM

Như thường lệ, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì máy chủ định kỳ vào thứ Năm hằng tuần.

Thời gian dự kiến: Từ 09h00 ngày 02/01/2020 đến 11h00 ngày 02/01/2020 (thời gian có thể kéo dài hơn dự kiến vì những lý do khách quan)

Nội dung: Ổn định, nâng cấp máy chủ.

Trong thời gian bảo trì, chư vị đại hiệp không thể truy cập vào game vì vậy hãy tìm nơi trú ẩn an toàn, hồi phục thể lực để tiếp tục luyện công sau bảo trì.

Bài viết liên quan