TS Online

Bảo trì cập nhật nội dung mới ngày 18/06/2020

6/17/2020 3:16:57 PM

Thứ Năm tuần này, ngoài việc ổn định và nâng cấp máy chủ, chúng tôi sẽ cập nhật thêm nội dung mới, sự kiện mới dành cho chư vị đại hiệp.

Thời gian dự kiến: Từ 09h00 ngày 18/06 đến 14h00 ngày 18/06 (thời gian có thể kéo dài hơn dự kiến vì một số lý do khách quan)

Nội dung:

  • Ổn định, nâng cấp máy chủ

  •  Cập nhật Cashshop

  • Cập nhật sự kiện – Ưu đãi mới:

o   Ngôi sao may mắn

o   Tiêu Mỗi Ngày

o   Ưu Đãi Xổ Quà

  • Đóng các sự kiện:

o   Tàng Long Bảo Rương lúc 23h59 ngày 17/06

o   Nạp Tích Lũy lúc 23h59 ngày 17/06

o   Làm Mới Lò Hoàng Kìm lúc 23h59 ngày 17/06

Trong thời gian bảo trì, chư vị đại hiệp không thể truy cập vào game vì vậy hãy tìm nơi trú ẩn an toàn, hồi phục thể lực để tiếp tục luyện công sau bảo trì.

Bài viết liên quan