TS Online

Bảo trì cập nhật ngày 11/06/2020

6/10/2020 3:29:05 PM

Thứ Năm tuần này, ngoài việc ổn định và nâng cấp máy chủ, chúng tôi sẽ cập nhật thêm nội dung mới, sự kiện mới dành cho chư vị đại hiệp.

Thời gian dự kiến: Từ 09h00 ngày 11/06 đến 14h00 ngày 11/06 (thời gian có thể kéo dài hơn dự kiến vì một số lý do khách quan)

Nội dung:

o   Tàng Long Bảo Rương

o   Nạp Tích Lũy

o   Ưu Đãi Lò Hoàng Kim

o   Sự kiện đăng nhập liên tục

  • Đóng các sự kiện:

o   Ưu đãi Xổ Quà 23h59 10/06

o   Tiêu Mỗi Ngày 23h59 10/06

o   Chuỗi sự kiện Quốc tế thiếu nhi 23h59 10/06

o   Rút Võ Tướng 10 lần – trước bảo trì 11/06

Trong thời gian bảo trì, chư vị đại hiệp không thể truy cập vào game vì vậy hãy tìm nơi trú ẩn an toàn, hồi phục thể lực để tiếp tục luyện công sau bảo trì.

Bài viết liên quan