TS Online

Bảo trì cập nhật mới ngày 28/05

5/27/2020 5:04:51 PM

Ngoài việc bảo trì định kỳ nhằm ổn định nâng cấp máy chủ, tuần này chúng tôi sẽ có thêm nội dung mới và sự kiện mới.

Thời gian dự kiến: Từ 09h00 ngày 28/05 đến 14h00 ngày 28/05 (thời gian có thể kéo dài hơn dự kiến vì một số lý do khách quan)

Nội dung:

  • Ổn định, nâng cấp máy chủ

  • Khai Mở Máy chủ mới Bàng Thống (xem chi tiết ưu đãi riêng tại đây)

  • Nhân đôi kinh nghiệm TOÀN BỘ MÁY CHỦ từ sau bảo trì ngày 28/05 đến 23h59 ngày 30/05

  • Cập nhật game:

o   Mở Tái Sinh

o   Mở Nam Trung

o   Mở Chức Năng đổi tên: Vào trạng thái -> ấn Đổi Tên. Phí đối tên là 499 Vàng. Sau khi đổi tên sẽ phải đăng nhập lại game. Tên cũ không thể sử dụng để tiếp tục đổi tên.

o   Cập nhật Cashshop

o   Cập nhật đổi quà đặc biệt

  • Cập nhật sự kiện mới:

o   Chuỗi sự kiện Quốc tế thiếu nhi

o   Ưu đãi Nạp Mỗi Ngày

o   Ưu đãi phó bản

o   Ưu Đãi Lò Hoàng Kim

o   Ưu đãi Rút Võ Tướng

  • Đóng các sự kiện:

o   Kẹo Ba Đậu (đóng thu thập nguyên liệu từ 23h59 27/05, đóng đổi thưởng trước bảo trì 28/05)

o   Ưu Đãi Nạp Tiêu (23h59 ngày 27/05)

o   Ưu Đãi Xổ Quà (23h59 27/05)

Trong thời gian bảo trì, chư vị đại hiệp không thể truy cập vào game vì vậy hãy tìm nơi trú ẩn an toàn, hồi phục thể lực để tiếp tục luyện công sau bảo trì.

Bài viết liên quan