TS Online

Sự kiện mới

Tin tức31/05/2020

Sự kiện Webshop Flash Sale – 31/05

Tin tức29/05/2020

Cập nhật quà tặng VIPCODE Tháng 5

Tin tức27/05/2020

Bảo trì cập nhật mới ngày 28/05

Tin tức26/05/2020

Khai mở máy chủ Bàng Thống cùng nhiều sự kiện hấp dẫn

Mở máy chủ Bàng Thống ngày 28/05

Tin tức21/05/2020

Tạm đóng nạp thẻ GATE vào Ví Dzogame

Tạm đóng nạp thẻ GATE.

Tin tức20/05/2020

Bảo trì cập nhật mới ngày 21/05

Tin tức13/05/2020

Bảo trì cập nhật nội dung mới ngày 14/05

Ngoài việc bảo trì định kỳ nhằm ổn định nâng cấp máy chủ, tuần này chúng tôi sẽ có thêm nội dung mới và sự kiện mới.

Tin tức07/05/2020

Cảnh báo vấn đề nạp thẻ vào game không qua hệ thống của Dzogame

Cảnh báo vấn đề nạp thẻ vào game không qua hệ thống của Dzogame

Tin tức07/05/2020

Thông Báo nhận quà Tháng 5 Bộ Ưu Đãi Xuân Canh Tý 2020

Tin tức06/05/2020

Bảo trì, cập nhật nội dung ngày 07/05

Ổn định nâng cấp hệ thống, thêm tính năng, sự kiện mới!