TS Online Mobile - [Ví DzoGame] Dừng Tính Năng Nạp Dùm Bạn Bè Bằng DzoCoin

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

06/05/2020 1:52 PM Thông Tin Nạp
[Ví DzoGame] Dừng Tính Năng Nạp Dùm Bạn Bè Bằng DzoCoin

DzoGame xin thông báo dừng chức năng Nạp Dùm Bạn Bè bằng DzoCoin qua Ví DzoGame kể từ 14:00 ngày 06/05/2020.

Các chức năng khác của Ví DzoGame vẫn hoạt động bình thường (bao gồm cả Nạp Dùm Bạn Bè bằng DzoDong).