TS Online Mobile - Tổng hợp skills hệ HỎA - Ts Online Mobile

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

06/07/2020 2:03 PM Tính Năng
Tổng hợp skills hệ HỎA - Ts Online Mobile

HỎA

Skills hệ Hỏa chưa chuyển sinh

Hình Tên Kỹ Năng Kỹ năng tiên quyết SP Điểm số yêu cầu Loại kỹ năng Chú thích
Phóng Hỏa Không 9 1 - Tấn công
- Int
- Đơn thể
 
Hỏa Tiễn Thuật phóng hỏa 15 4 - Tấn công
- Int
- Đa thể (3)
- Hàng ngang
- Hợp kích
Kỹ năng hợp kích hệ hỏa, chuyên dụng cho luyện cấp
Nhất Kích Hỏa tiễn 24 7 - Tấn công
- Atk
- Đơn thể
- Hợp kích
 
Hỏa Kiếm Nhất kích 30 9 - Tấn công
- Atk
- Đơn thể
- Hợp kích
 
Cuồng Điện Trảm Hỏa kiếm 46 12 - Tấn công
- Int
- Đa thể (6)
 
Bạch Hồng Quán Nhật Cuồng Điện Trảm 50 16 - Tấn công
- Atk
- Đơn thể
- Hợp kích
 
Liệt Hỏa Phóng Hỏa 12 3 - Tấn công
- Int
- Đơn thể
 
Hỏa Cầu Liệt Hỏa 22 7 - Tấn công
- Int
- Đơn thể
 
Vũ Điệu Nóng Bỏng Hỏa Cầu 30 10 - Tấn công
- Int
- Đơn thể
 
Hỏa Long Vũ Điệu Nóng Bỏng 37 12 - Tấn công
- Int
- Đơn thể
 
Tam Vị Chân Hỏa Hỏa Long 50 16 - Tấn công
- Int
- Đơn thể
 
Hỏa Luân Liệt Hỏa 22 6 - Tấn công
- Int
- Đơn thể
 
Phong Hỏa Luân Hỏa Luân 30 10 - Tấn công
- Int
- Đơn thể
 
Bát Diện Hỏa Luân Phong Hỏa Luân 37 13 - Tấn công
- Int
- Đơn thể
 
Liêu Nguyên Hỏa Bát Diện Hỏa Luân 60 16 - Tấn công
- Int
- Toàn thể (10)
 
Triệu Gọi Lv 30, hoàn thành nhiệm vụ Hỏa Xà Tinh Làm Loạn 120 Ngọc Triệu Gọi - Tấn công
- Atk
- Toàn thể (10)
Gọi Phượng Hoàng gây dame và có xác suất thiêu đốt % hp theo turn.

Skills hệ Hỏa chuyển sinh

Hình Tên Kỹ Năng Kỹ năng tiên quyết SP Điểm số yêu cầu Loại kỹ năng Chú thích
Hỏa Khí Hoàn thành 1 nhánh kĩ năng hệ hỏa (vd: Liêu Nguyên Hỏa, Bạch Hồng Quán Nhật)     - Bị động Tăng dame cho skill chuyển sinh hệ hỏa và tăng kháng cho người chơi.
Diễm Vô Nhị Hỏa Khí 48 11 - Tấn công
- Int
- Đa thể (4)
 
Ngũ Lôi Diễm Vô Nhị 54 13 - Tấn công
- Int
- Toàn thể (5)
 
Cuồng Nộ Ngũ Lôi 60 15 - Buff
- Toàn thể
Buff damage cho toàn đội đồng thời giảm def. Duy trì được 4 turn bao gồm turn buff
Cửu Kiếm Hỏa Khí 36 8 - Tấn công
- Atk
- Đơn thể, hợp kích
 
Hỏa Hộ Thân Cửu Kiếm 30 10 - Shield - Tạo 1 lớp nộ hỏa có tác dụng phản dame đúng số lượng hp bản thân mất.
- kỹ năng duy trì 4 turn hoặc mất sau 4 lượt đánh.
Cuồng Long Hỏa Hộ Thân 66 18 - Tấn công
- Atk
- Đơn thể
- Hợp kích
 

Skills hệ Hỏa tái sinh

Để học skill tái sinh của hệ yêu cầu:
  • Đã học Đại chu thiên
  • Đã học ít nhất 1 skill nghề
  • Đang có 1 ô trống sau skill nghề (đã gán Ball vào)
  • Đã học kỹ năng tiên quyết như bên dưới.
Hình Tên Kỹ Năng Kỹ năng tiên quyết SP Điểm số yêu cầu Loại kỹ năng Chú thích
Nhất Kích Nhât Kích (hội tâm) 52 7 - Tấn công
- Atk
- Đơn thể
- Hợp kích
 
Dương Viêm Bạch Hồng Quán Nhật 52 10 - Tấn công
- Atk
- Đa thể (2)
- Hợp kích
Tấn công theo 1 hàng dọc, có xác suất thiêu đốt % hp đối thủ theo turn.
Hào Hỏa Bát Diện Hỏa Luân 56 9 - Tấn công
- Int
- Đơn thể
Skill int đơn thể mạnh nhất hệ hỏa
Xích Long Cự Hỏa Cầu 56 5 - Tấn công
- Int
- Đa thể(4)
 
Triệu Lâm Hỏa Long 64 9 - Tấn công
- Int
- Đa thể (6)
 
Phần Dã Liêu Nguyen Hỏa 72 9 - Tấn công
- Int
- Toàn thể(10)
Skill int toàn thể hệ hỏa có xác suất thiêu đốt % hp đối thủ theo turn.
Chấn Hề Ngũ Lôi 84 16 - Tấn công
- Int
- Toàn thể(10)
Skill int toàn thể mạnh nhất hệ hỏa
Liệt Trảm Cuồng Long 84 16 - Tấn công
- Atk
- Đơn thể
- Hợp kích
Skill atk đơn thể mạnh nhất hệ hỏa