TS Online Mobile - Tổng hợp skills hệ ĐỊA - Ts Online Mobile

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

02/07/2020 4:27 PM Tính Năng
Tổng hợp skills hệ ĐỊA - Ts Online Mobile

 

 

ĐỊA

Skills hệ Địa chưa chuyển sinh

Hình Tên kỹ năng Kỹ năng tiên quyết SP Điểm số yêu cầu Loại kỹ năng Chú thích
  Mưa Đá   9 1 - Tấn công
- Int
- Đơn thể
 
Cạm Bẫy Mưa Đá 14 3 - Tấn công
- Int
- Đơn thể
 
  Ném Đá Cạm Bẫy 22 7 - Tấn công
- Int
- Đa thể (3)
- Hợp kích
 
Đá Lăn Ném Đá 34 10 - Tấn công
- Int
- Hàng dọc (2)
- Hợp kích
 
Thái Sơn Ấp Đỉnh Đá Lăn 40 14 - Tấn công
- Int
- Đơn Thể
 
Phi Sa Tẩu Thạch Ném Đá 38 10 - Tấn công
- Int
- Đa thể (4)
- Chữ T
 
Vạn Mã Phi Đằng Phi Sa Tẩu Thạch 45 14 - Tấn công
- Int
- Toàn thể (10)
 
Long Trời Lỡ Đất Phi Sa Tẩu Thạch 50 18 - Tấn công
- Int
- Toàn thể (10)
 
  Lôi Mộc Mưa Đá 13 3 - Tấn công
- Int
- Đơn thể
 
  Cây Tinh Lôi Mộc 18 6 - Khống Chế Trói mục tiêu trong 3 turn và giảm 1 lượng máu cố định theo thời gian
  Địa Nha Cây Tinh 28 9 - Tấn công
- Atk
- Đơn Thể
- Hợp Kích
 
  Giải Kết Giới Địa Nha 10 1 - Debuff
- Sử dụng được trên hai phe
Giải trừ Kết Giới
  Kết Giới Địa Nha 33 12 - Shield Tạo lớp kết giới kéo dài 5 turn miễn nhiễm mọi kĩ năng sát thương.
Giải Kính Kết Giới 10 1 - Debuff
- Sử dụng được trên hai phe
Giải trừ Kính
  Kính Kết Giới 40 18 - Shield Tạo lớp kính kéo dài 4 turn hoặc bị phá vỡ khi bị tấn công 4 lần
Triệu Gọi lv30, hoàn thành nhiệm vụ Trận động đất 120 Ngọc Triệu Gọi - Trạng thái, debuff
- Toàn Thể
- Gọi ra cự nham làm choáng giảm độ nhanh nhẹn và chính xác của đối thủ. Hiệu ứng giảm dần theo thời gian
- Mục tiêu thay đổi theo level:
- Level 1: 3 mục tiêu
- Level 4: 4 mục tiêu
- Level 7: 6 mục tiêu
- Level 10: Toàn thể

Skills hệ Địa chuyển sinh

Hình Tên Kỹ Năng Kỹ năng tiên quyết SP Điểm số yêu cầu Loại kỹ năng Chú thích
Địa Khí Hoàn thành 1 nhánh kĩ năng hệ Địa chưa chuyển sinh   1 - Bị động Tăng damage cho skill chuyển sinh hệ địa và tăng kháng cho người chơi.
Địa Động Địa Khí 44 7 - Tấn công
- Int
- Đơn thể
 
Hoàng Thổ Địa Động 48 9 - Tấn công
- Int
- Đa thể (5)
 
Khu Trượng Hoàng Thổ 54 13 - Tấn công
- Int
- Đa thể (6)
 
Địa Liệt Địa Khí 36 8 - Tấn công
- Atk
- Đơn thể
- Hợp kích
 
Thổ Băng Địa Liệt 46 11 - Debuff
- Đa thể (3)
Làm chậm đối thủ theo hàng ngang (3 mục tiêu)
Linh Kính Thổ Băng 30 15 - Buff Tạo ra 1 lớp kính các tác dụng miễn nhiễm mọi skill khống chế, trạng thái (Trừ Triệu Gọi)

Skills hệ Địa tái sinh

Để học skill tái sinh của hệ yêu cầu:

  • Đã học Đại chu thiên
  • Đã học ít nhất 1 skill nghề
  • Đang có 1 ô trống sau skill nghề (đã gán Ball vào)
  • Đã học kỹ năng tiên quyết như bên dưới.
Hình Tên Kỹ Năng Kỹ năng tiên quyết SP Điểm số yêu cầu Loại kỹ năng Chú thích
Thiết Pháo Ném Đá 56 7 - Tấn công
- Int
- Đa thể (3)
- Hợp kích
 
Tinh Pháo Phi Sa Tẩu Thạch 44 10 - Tấn công
- Int
- Đa Thể (6)
 
Chấn Ba Thái Sơn Ấp Đỉnh 56 8 - Tấn công
- Int
- Đơn thể
Skill int đơn thể mạnh nhất hệ địa.
Xung Phong Vạn Mã Phi Đằng 72 8 - Tấn công
- Int
- Toàn thể (10)
 
Chung Trạo Kính 56 12 - Shield Tạo ra một lớp bảo vệ miễn nhiễm mọi sát thương và phản lại 10%.
Hồn Phủ Địa Liệt 52 8 - Tấn công
- Int
- Đơn thể
Skill atk đơn thể mạnh nhất hệ địa.
Bộc Cầm Thổ Băng 44 8 -Khống chế Phiên bản cao cấp của cây tinh, trói chân 1 mục tiêu và giảm hp theo thời gian.
Vương Sát Hoàng Thổ 84 15 - Tấn công
- Int
- Toàn thể (10)
Skill int toàn thể mạnh nhất hệ địa, có khả năng làm loạn agi team địch.