TS Online

Phó Bản Tuần - Bách Chiến Thiên Quan

6/11/2020 11:38:03 AM

 

Giới thiệu tính năng Phó Bản Tuần - Bách Chiến Thiên Quan

Thời gian làm mới phó bản: 24h00 Chủ Nhật hàng tuần

Cách tham gia: Có thể tạo đội và vào nhanh

  • Mỗi ải sẽ là một phó bản độc lập và phần thưởng, yêu cầu vượt ải khác nhau.
  • Không cần phải vượt ải theo trình tự
  • Chỉ cần hoàn thành ải thì sẽ hiển thị “Đã Vượt”

  • Có thể tham gia lại ải những không thể nhận lại phần thưởng
  • Từ ải 1 > 20 sẽ tăng dần độ khó của các ải

  • Chủ đội và thành viên phải đáp ứng điều kiện để tham gia hoặc vượt ải, nếu không sẽ không được tham gia.
  • Các yêu cầu về tướng đồng nghĩa với việc phải xuất chiến tướng đạt yêu cầu mới được tham gia ải. (Cả thành viên và chủ đội)
    VD: “Tướng doanh trận Ngô” thì phải xuất chiến tướng thuộc phe Đông Ngô

Phần thưởng khi vượt tất cả các ải:

 

 

 

Bài viết liên quan