TS Online

Hướng dẫn Chuyển Sinh Tướng

10/28/2019 12:23:02 PM

Chuyển Sinh Tướng

Tướng khi chuyển sinh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi các chỉ số sẽ được tăng lên so với trước ngoài ra nhiều tướng sẽ có sự thay đổi về kỹ năng hoặc có thêm kỹ năng thứ 4.

Để chuyển sinh cần có các điều kiện:

  • Tướng cấp từ 30 trở lên

  • Độ trung thành từ 60 trở lên

  • Có kim tỏa của tướng tương ứng (Quay từ Lò)

Hướng dẫn chuyển sinh:

  • Để chuyển sinh đến Phùng lai tiên đảo gặp Nam Đẩu Tinh Quân.

  • Cách đến: Trên vị trí -> Luyện công - > Cao Cú lệ -> Rừng mã Vi 1. Tướng tự di chuyển đến khi từ Thanh Châu chuyển sang Bột Hải, lưu ý tọa độ khi chuyển thành công đến số 630 thì tự điều khiển tướng di chuyển lên phía trên đến nơi có những con cá heo đang nhảy trên mặt nước là gặp đảo Phùng Lai Tiên Đảo.

  • Sau khi chuyển sinh võ tướng, cấp độ về lại 1, trung thành về lại 60. Lĩnh ngộ đan và Tinh hoa đan sẽ bị mất sau khi chuyển sinh riêng với điểm HP và SP cộng vào do ăn Tiên Đơn Kiện Thể và Tiên Đơn Năng Lượng sẽ giữ lại. Cấp cường hóa của tướng cũng về lại 0 Sao.

Lưu ý:

  • Cấp độ của tướng ảnh hưởng đến chuyển sinh như sau: Cứ 5 cấp chênh lệch so với cấp 30 sẽ nhận được thêm 1 điểm tăng ngẫu nhiên khi chuyển sinh lần 1, với chuyển sinh lần 2 thì cứ chênh lệch 4 cấp so với cấp 60 sẽ tăng thêm 1 điểm.

  • Cấp độ cường hóa nhân vật cũng ảnh hưởng đến chỉ số cộng thêm ngẫu nhiên. Chi tiết xem TẠi ĐÂY.

Bài viết liên quan