TS Online

Các vấn đề liên quan về Tướng (Pet)

10/28/2019 12:17:26 PM

Các vấn đề liên quan về Tướng

Cách sở hữu tướng

Trong TS Online Mobile bạn có thể bắt hầu hết các tướng NPC về đội của mình trừ một số trường hợp đặc biệt. Cách thu phục tướng xem TẠI ĐÂY

Ngoài ra có thể sở hữu được tướng qua các hình thức rút thẻ hoặc sử dụng tính năng

Tẩy Điểm: Thiết lập chỉ số của tướng lại một cách ngẫu nhiên qua 2 hình thức:

Sử dụng vàng để tẩy, sau ấn lệnh tẩy sẽ mất vàng, điểm số thay đổi ngẫu nhiên, đồng ý để thay đổi không sẽ trở về bình thường (Lưu ý vàng đã mất khi dùng lệnh tẩy.

Sử dụng hoán cốt hoàn để tẩy điểm.

Tướng cứ tăng mỗi cấp sẽ tăng ngẫu nhiên một điểm chỉ số. Nếu muốn tăng điểm theo ý muốn thì sử dụng Lĩnh Ngộ Đan (tối đa 20 lần)

Tinh Hoa Đan tối đa sử dụng được 10 lần, mỗi lần sử dụng sẽ tăng ngẫu nhiên một điểm chỉ số.

Cường hóa tướng là một hình thức tăng sao cho tướng để trở nên mạnh mẽ hơn khi các chỉ số của tướng (Int, Atk, Def, HP, SP, Agi) sẽ được cộng thêm điểm ở mỗi cấp cường hóa.

Lượng HP và SP của tướng có thể tăng lên bằng cách ăn Tiên Đơn Kiện Thể (tăng HP) và Tiên Đơn Năng Lượng (SP) Giới hạn 50 viên mỗi loại.

Điểm Trung Thành của Tướng

  • Tướng khi có được qua việc mở bí cấp (từ rút thẻ, quà tặng, lò…) sẽ có độ trung thành là 60.

  • Tướng khi thu phục có độ trung thành là 30.

  • Tướng khi tăng một cấp sẽ thêm một điểm trung thành và tối đa là 100 điểm.

  • Tướng khi chết thì mỗi một lần sẽ giảm một điểm trung thành

Ảnh hưởng của điểm trung thành:

  • Từ 60 điểm trở lên mới có thể chuyển sinh được tướng, sau khi chuyển sinh điểm trung thành về lại 60

  • Từ dưới 20 điểm sẽ xảy ra tình trạng rời chức, tướng không thể xuất chiến, không thể gửi vào nhà trọ. Muốn trở lại bình thường, tăng điểm trung thành của tướng lên 100 điểm bằng các vật phẩm tăng điểm trung thành. Nếu tướng từ cấp 30 trở lên, chưa chuyển sinh thì có thể tăng điểm trung thành của tướng lên 60 điểm và tiến hành chuyển sinh sẽ khắc phục được tình trạng rời chức.

Chuyển sinh tướng: Tướng đạt Level 30 (đối với lần 1) và có kim tỏa tướng ứng. Xem chi tiết về chuyển sinh tướng TẠI ĐÂY.

Bài viết liên quan