TS Online

Các hoạt động không thể bỏ qua trong ngày đối với TS Online Mobile

10/28/2019 2:55:49 PM

Đây là những hoạt động cơ bản mà người chơi có thể thực hiện hằng ngày để có thể nhận được những phần quà hấp dẫn.

Chuỗi nhiệm vụ hằng hàng ngày

Phó bản Đơn: Có 3 phó bản đơn

  • Khiêu chiến Đậu Đậu: Hoàn thành tối đã được thưởng 5% kinh nghiệm cho nhân vật và tướng

  • Săn Kho Báu: oàn thành tối đã được thưởng 4% kinh nghiệm cho nhân vật và tướng

  • Tìm Đậu Đậu: oàn thành tối đã được thưởng 4% kinh nghiệm cho nhân vật và tướng

Mỗi phó bản có thể dùng vàng (10 vàng)  mua thêm 1 lượt làm tức là tối đa mỗi ngày sẽ nhận được tới 26% điểm kinh nghiệm cho tướng và nhân vật.

Đánh Boss Thế Giới: Hoạt động boss thế giới bắt đầu từ 12h00 đến 23h00 hằng ngày. để tham gia vào phần Sự Kiện ở bản chức năng, chọn Boss Thế Giới, chọn Đi Đến. Nói chuyện với Boss Thế giới, Chọn khiêu Chiến Boss Thế Giới.

Chiến đấu với boss thế giới sẽ tích lũy điểm sát thương, điểm sát thương càng cao càng được nhiều phầm thưởng.

Tặng quà cho bạn bè: Vào phần bạn bè và tặng quà cho bạn bè. Ngoài ra cũng đừng quên nhận quà tặng từ bạn bè mình. Mỗi ngày nhận tối đa quà từ 10 người bạn được 10 Túi bằng hữu mở ra được quà.

Rút thẻ Tướng và Rút Võ Tướng: Có cơ hội nhận được bí cấp võ tướng và thẻ võ tướng mình cần. Vào SHOP -> Triệu Hồi, lựa chọn các hình thức rút thẻ. Lưu Ý có hình thức không tốn vàng mà tón Đồng: Mỗi ngày được rút 1 lần Võ Tướng và 1 lần Thẻ Tướng tốn mỗi lân 9000 đồng.

Phó bản Đội: Tùy cấp độ nhân vật có thể tham gia các Phó bản Đội khác nhau. Hoàn thành phó bản đội sẽ nhận được túi trang bị và mảnh trang bị dùng để mua trang bị trong lò.

Hợp vật phẩm: Sử dụng Lò Rèn để hợp

Vận Tiêu: Mỗi ngày có 3 lượt vận tiêu, có cơ hội nhân được vàng.

Chiến đấu đủ 50 trận.

Sau khi hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ hằng ngày sẽ nhận được thêm vật phẩm:

  • 2 Bình Trí Dược: tăng 20 trí lực cho nhân vật trong 30 phút
  • 2 Bình Công Dược: tăng 20 công kích cho nhân vật trong 30 phút
  • 20 Mảnh Võ tướng
  • 20 Mảnh Trang bị
  • 2000 Đồng
  • 1 Ngọc Phúc Thần

Các hoạt động Quân Đoàn

Báo danh Quân Đoàn để nhận thưởng

Đóng góp quân đoàn: Tích lũy điểm công hiện nhận thưởng hàng tuần, tăng nguyên liệu cho quân đoàn

Đánh boss quân đoàn

Bài viết liên quan