TS Online

XỔ SỐ

2/12/2020 3:42:49 PM

XỔ SỐ

 

Thời gian: Sau bảo trì ngày 13/02 đến 23h59 ngày 04/3

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp sử dụng các loại Vé xổ số có thể tham gia thử sự may mắn của mình ở giao diện Quà -> Xổ Số.

Cách thức tham gia:

 • Muốn tham gia Xổ Số phải có Vé (100-500-1000). Các loại vé có thể sở hữu qua Event Tiêu Mỗi Ngày hoặc đổi quà (sử dụng thẻ may mắn từ Hộp Tàng Long trong cashshop)

 • Sau khi có Vé tiến hành nạp vé vào phần Xổ Số bằng cách click vào vé ở giao diện túi, chọn sử dụng.

 • Sau khi nạp Vé, đến giao diện Quà – Xổ Số để có thể bắt đầu. Chọn hình thức xổ rồi click vào phần cào ở bên phải để xem vận may của mình.

 • Vàng nhận được từ xổ số sẽ được gửi vào thư.

Từ 00h00 ngày 05/03, sự kiện kết thúc, các vé chưa sử dụng, vé đã nạp vào xổ số chưa sử dụng sẽ biến mất.

Phần thưởng của mỗi loại vé:

Vé 100

 • 100 Vàng
 • 80 Vàng
 • 65 Vàng
 • 50 Vàng
 • 30 Vàng
 • 20 Vàng
 • 10 Vàng
 • 5 Vàng

Vé 500

 • 1000 Vàng
 • 500 Vàng
 • 350 Vàng
 • 250 Vàng
 • 150 Vàng
 • 100 Vàng
 • 80 Vàng
 • 50 Vàng

Vé 1000

 • 3000 Vàng
 • 1000 Vàng
 • 800 Vàng
 • 700 Vàng
 • 500 Vàng
 • 300 Vàng
 • 200 Vàng
 • 150 Vàng

Bài viết liên quan