TS Online

Ưu Đãi Xổ Quà

8/26/2020 1:40:30 PM

Ưu Đãi Xổ Quà

Thời gian: 00h00 27/08 đến 23h59 ngày 02/09

Nôi dung: Khi sử dụng vòng quay xổ quà trong thời gian này chư vị đại hiệp sẽ nhận thêm phần thưởng.

Quay

Quà

Số lượng

Quay 1 lần

Xúc Xắc

1

Quay Nhân Đôi

Xúc Xắc

2

Quay 3 lần

Xúc Xắc

3

 

Đổi quà từ Xúc Xắc vào giao diện Quà -> Đổi Quà! Xem chi tiết tại đây!

Xúc Xắc May Mắn sẽ biến mất vào sau bảo trì 03/09/2020

Số lượng

Nguyên Liệu

 

Phần thưởng

Giới hạn

10

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

Xu Vàng

199

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

Thẻ Hoàng Trung

1

199

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

Thẻ Hạ Hầu Uyên

1

199

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

Thẻ Pháp Chính

1

10

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

Đại Phúc Thần

20

 

Bài viết liên quan