TS Online Mobile - Ưu đãi Vũ Khí Chuyên Dụng

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

21/07/2021 4:35 PM Sự kiện
Ưu đãi Vũ Khí Chuyên Dụng

Thời gian:  Sau bảo trì ngày 22/07 đến trước bảo trì 05/08 

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi chư vị đại hiệp tích lũy đủ điểm thần khí sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn.

Điểm thần khí chỉ có được thông qua mở gói vật phẩm Túi Vũ Khí Hệ Thủy ở Cashshop

Lưu ý:

Quà sẽ được trao qua thư sau khi đạt mốc.

Sau khi đạt mốc 200 điểm thì sẽ được làm mới lại từ đầu, điểm tích lũy thừa sẽ được giữ lại cho lần tiếp theo.