TS Online Mobile - Ưu Đãi Vận Tiêu

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

23/06/2021 4:22 PM Sự kiện
Ưu Đãi Vận Tiêu

Thời gian: Sau bảo trì ngày 24/06 đến 23h59 ngày 07/07

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi lần hoàn thành vận tiêu chư vị đại hiệp sẽ được nhận thêm Mảnh Áo Bơi