TS Online Mobile - Ưu Đãi Vận Tiêu

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

09/06/2021 2:41 PM Sự kiện
Ưu Đãi Vận Tiêu

Thời gian: từ sau bảo trì ngày 10/06 đến 23h59 ngày 16/06

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi lần chư vị đại hiệ hoàn thành vận tiêu sẽ nhận được thêm một Rương Bánh Ú