17/02/2021 2:29 PM Sự kiện
Ưu Đãi Vận Tiêu

Thời gian: Từ 00h00 ngày 18/02 đến 23h59 ngày 24/02

Nội dung: Trong thời gian sự kiện khi vận tiêu thành công thì chư vị đại hiệp được gửi tặng thêm 5 Hộp Socola/1 lần vận tiêu qua thư.

Hộp Socola có thể sử dụng để đổi quà ở giao diện Quà -> Đổi Quà