TS Online

Ưu đãi Triệu Tướng

7/1/2020 5:05:52 PM

Tăng tỷ lệ triệu võ tướng

Thời gian: Sau bảo trì 02/07 đến trước bảo trì ngày 09/07

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, ở mục Triệu Tướng trong cashshop sẽ xuất hiện 2 gói triệu tướng đặc biệt (1 lần – 100 Vàng, 10 lần – 900 Vàng). Khi tiến hành triệu tướng ở 2 gói này sẽ được nhân đôi tỷ lệ ra các tướng sau:

  • Bí Cấp Văn Ương
  • Bí Cấp Lữ Bố

  • Bí Cấp Nhạn Đ.Tuyết

  • Bí Cấp Tư Mã Ý

  • Bí Cấp Bàng Thống

  • Bí Cấp Gia Cát Lượng

  • Bí Cấp Lục Tốn

  • Bí Cấp Quan Vũ

  • Bí Cấp Mã Siêu

  • Bí Cấp Điển Vi

Triệu Võ Tướng 10 Lần

Thời gian: Sau bảo trì 02/07 đến trước bảo trì ngày 09/07

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị anh hùng thực hiện việc “Triệu Võ Tướng 10 Lần” đạt số lần tương ứng sẽ nhận được quà hấp dẫn.

Lần rút

Quà thưởng

5

Túi Bí Cấp SS *1

10

Túi Bí Cấp SS *1

15

Túi Bí Cấp SS *1

20

Túi Bí Cấp SS *1

25

Túi Bí Cấp SS *1

30

Túi Bí Cấp SS *1

 

Lưu Ý:

Chỉ áp dụng tính tích lũy khi sử dụng Triệu Võ Tướng 10 Lần (giá 900 vàng) cho gói rút bình thường và gói rút đăc biệt (nhân đôi tỷ lệ), không tính rút 10 lần gói rút tướng 1 lần = 1 lần rút thẻ 10 lần.

Trao Quà: Quà được trao trực tiếp ingame sau khi hoàn thành các mốc triệu tướng.

Cách nhận: Vào giao diện Quà -> Triệu Tướng -> Nhận các phần quà.

Bài viết liên quan