TS Online Mobile - Ưu Đãi Triệu Tướng

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

27/05/2020 4:34 PM Sự kiện
Ưu Đãi Triệu Tướng

Tăng Tỷ lệ Triệu Tướng

Thời gian: Sau bảo trì ngày 28/5 đến 23h59 ngày 10/6

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, cashshop sẽ xuất hiên gói triệu tướng 10 lần đặc biệt. Khi triệu tướng ở gói này sẽ có tỷ lệ nhận được Bí Cấp các tướng sau đây với tỷ lệ cao: Quan Vũ – Trương Phi – Lưu Bị – Triệu Vân – Lữ Bố – Mã Siêu – Hoàng Trung.

Rút Võ Tướng 10 lần

Thời gian: Sau bảo trì ngày 28/5 đến trước bảo trì ngày 11/06

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị anh hùng thực hiện việc “Triệu Võ Tướng 10 Lần” đạt số lần tương ứng sẽ nhận được quà hấp dẫn.

Lần Triệu

Phần Thưởng

4

Mảnh Hồn Tướng

8

Mảnh Hồn Tướng

12

Mảnh Hồn Tướng

16

Mảnh Hồn Tướng

20

Mảnh Hồn Tướng

24

Mảnh Hồn Tướng

 

Mảnh hồn tướng có thể sử dụng để đổi thưởng Tướng Tinh, Kim Tỏa và Mê. Xem chi tiết tại đây.

Lưu Ý:

Chỉ áp dụng tính tích lũy khi sử dụng Triệu Võ Tướng 10 Lần (giá 900 vàng) cho gói rút bình thường và gói rút đăc biệt (nhân đôi tỷ lệ), không tính rút 10 lần gói rút tướng 1 lần = 1 lần rút thẻ 10 lần.

Trao Quà: Quà được trao trực tiếp ingame sau khi hoàn thành các mốc triệu tướng.

Cách nhận: Vào giao diện Quà -> Triệu Tướng -> Nhận các phần quà.