TS Online

Ưu đãi tích lũy Nạp – Tiêu

11/27/2019 5:38:35 PM

Sau bảo trì ngày 28/11 chúng tôi sẽ có những ưu đãi cho việc nạp và tiêu vàng dành cho chư vị đại hiệp!

Nạp Tích Lũy (HOT 1)

Thời gian: Sau bảo trì ngày 28/11 đến 23h59 ngày 11/12

Phạm vi: Toàn bộ máy chủ

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị đại hiệp nạp vàng vào game đạt các cột mốc cố định sẽ nhận những phần quà hấp dẫn.

Trao quà

 • Đạt mốc nào sẽ nhận ngay phần thưởng của mốc đó. Đạt mốc cao hơn sẽ nhận luôn phần thưởng ở mốc thấp hơn.

 • Phần thưởng sẽ được gửi thẳng vào thư, thư này sẽ tồn tại trong 7 ngày, nếu không nhận sau 7 ngày sẽ mất.

 • Vàng tích lũy của sự kiện Nạp Đạt Mốc vẫn được tính vào Sự kiện Tích Lũy Nạp trong chuỗi ưu đãi nhân vật mới.

Lưu ý: Điểm tích lũy dựa vào số vàng nạp vào game qua các hình thức sau

 • Nạp trực tiếp từ Ví Dzogame vào nhân vật theo số điểm tích lũy riêng

 • Điểm tích lũy khuyến mãi khi mua các vật phẩm trên Webshop (lưu ý không bao gồm các gói vàng giới hạn).

 • Mua các gói vàng, vật phẩm trong game

Điểm tính lũy vàng của từng hình thức các bạn xem chi tiết TẠI ĐÂY

Mốc tích lũy (Vàng)

Quà

Số lượng

1.000

Vũ hóa khôi

1

Túi Đại Phúc Thần

3

3.000

Vũ hóa hài

1

Túi Đại Phúc Thần

10

6.000

Vũ hóa bào

1

Túi Đại Phúc Thần

20

10.000

Vũ hóa oản

1

Gói Nương tử quân

1

Triệu gọi bảo hộp

5

Làm mới Võ tướng

15

Làm mới Trang bị

15

20.000

Ngọc dịch bảo hộp

1

Gói Nương tử quân

1

Triệu gọi bảo hộp

10

Làm mới Võ tướng

35

Làm mới Trang bị

35

30.000

Ngọc dịch bảo hộp

1

Thái thượng Kim đan

1

Triệu gọi bảo hộp

15

Kỹ năng đan

1

50.000

Ngọc dịch bảo hộp

1

Thái thượng Kim đan

2

Triệu gọi bảo hộp

20

Kỹ năng đan

1

 


Tiêu Mỗi ngày (HOT 2)

Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 28/11 đến 23h59 ngày 04/12

Phạm vi: Toàn bộ máy chủ

Nôi dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tiêu đủ 3.000 Vàng sẽ nhận được phần quà hấp dẫn.

Trao Quà: Quà được trao qua thư ngay sau khi bạn tiêu đủ 3.000 vàng trong ngày hôm đó. Hạn nhận là 7 ngày.

Lưu ý:

 • Tích lũy tính theo từng ngày, đủ 3.000 Vàng sẽ nhận được quà. Số vàng tiêu dư không cộng dồn sang ngày hôm sau.

 • Phần quà nhận được mỗi ngày sau khi tiêu đủ 3.000 vàng thay đổi tùy vào đó là ngày thứ bao nhiêu bạn đã tiêu đủ.

Ví dụ:

 • Ngày 28/11 bạn tiêu đủ 3.000 sẽ nhận được 15 Làm Mới Võ Tướng + 15 Làm Mới Trang bị.

 • Ngày 29/11 tiếp tục tiêu đủ 3.000 vàng trong ngày này sẽ nhận được 15 Hộp Luyện Công Siêu. (ngày thứ hai tiêu đủ)

 • Ngày 02/11 bạn mới một lần nữa tiêu đủ 3.000 vàng trong ngày thì sẽ nhận được 100 Sí Diễm Đơn vì đây là ngày thứ ba mà bạn tiêu đủ 3.000 vàng

 • Như vậy, để có thể nhận được phần quà là Ngọc Dịch Bảo Hộp thì các bạn sẽ phải tiêu mỗi ngày 3.000 vàng trong suốt thời gian sự kiện (nhận được tất cả phần quà).

Mỗi ngày tiêu 3.000 vàng

Quà

Số lượng

Ngày thứ nhất

Làm mới Võ tướng

15

Làm mới Trang bị

15

Ngày thứ hai

Hôp luyện công siêu

15

Ngày thứ ba

Sí Diễm Đơn

100

Ngày thứ tư

Triệu gọi bảo hộp

10

Ngày thứ năm

Gói Nương tử quân

1

Ngày thứ sáu

Quyển chọn tướng

1

Ngày thứ bảy

Ngọc dịch bảo hộp

1

 

Bài viết liên quan