TS Online

Ưu Đãi Thêm Quà cho Vòng Quay Xổ Quà

11/27/2019 5:16:01 PM

Sau bảo trì ngày 28/11, chúng tôi sẽ có thêm ưu đãi khi chư vị đại hiệp sử dụng Vòng Quay Xổ Quà.

Thời gian: Sau bảo trì 28/11 đến trước bảo trì 12/12

Nôi dụng: Khi sử dụng vòng quay xổ quà chư vị đại hiệp sẽ nhận thêm phần thưởng.

Quay

Quà

Số lượng

Quay 1 lần

Xúc Xắc

1

Quay Nhân Đôi

Xúc Xắc

2

Quay 3 lần

Xúc Xắc

3

 

Quà sẽ được trao qua Thư ngay sau khi các bạn thao tác Quay. Hạn nhận của thư là 7 ngày. Xúc Xắc nhận được có thể mang đi đổi lấy những phần quà hấp dẫn trong giao diện Quà -> Đổi Quà

Xúc Xắc

Số Lượng

Đổi

Vật Phẩm

Số lượng

Giới hạn

Xúc Xắc

500

Hộp bảo Gấu Mèo

1

1

Xúc Xắc

300

Ngọc Dịch Bảo Hộp

1

1

Xúc Xắc

100

Làm mới hoàng kim

1

Không giới hạn

Xúc Xắc

80

Làm Mới Trang Bị

7

Xúc Xắc

80

Làm Mới Võ Tướng

7

Xúc Xắc

60

Triệu Gọi Bảo Hộp

1

Xúc Xắc

2

Túi Lông Cấp 1

1

Xúc Xắc

1

Đại Phúc Thần

1

 

Bài viết liên quan