TS Online Mobile - Ưu Đãi Rút Tướng 10 lần

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

07/04/2021 3:05 PM Sự kiện
Ưu Đãi Rút Tướng 10 lần

Thời gian: 00h00 08/04 đến trước bảo trì 15/04

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị anh hùng thực hiện việc “Rút Võ Tướng 10 Lần” đạt số lần tương ứng sẽ nhận được quà hấp dẫn.

Lưu Ý:

Chỉ áp dụng tính tích lũy khi sử dụng gói Rút Võ Tướng 10 Lần (Gói bình thường và gói Đặc Biệt) không tính rút 10 lần gói rút tướng 1 lần = 1 lần rút tướng 10 lần.

Trao Quà: Quà được trao trực tiếp ingame sau khi hoàn thành các mốc rút.